ניהול מוביל להישגים במגזר השלישי

ניהול מוביל להישגים במגזר השלישי- מה ניתן ללמוד ממנהלים מצליחים במגזר העסקי? תקציר מחקר הדוקטורט של מנכ"לית הקרן ד"ר רונית עמית. מטרת המחקר לפתח עבור ארגונים חברתיים ידע תיאורטי ופרקטי על ניהול מיטבי לשם העלאת ההישגים של הארגון ומימוש ייעודו.

מצגת ניהול מוביל להישגים ממצאים- תקציר 

מצגת ניהול מוביל להישגים- מחקר מלא