מאפייני שלב הבגרות הצעירה בישראל

תקופת החיים שבין גילאי 18-35 הינה שלב רגיש וחשוב מאוד בקבלת החלטות בתחומים מרכזיים בחייו של אדם. למרות זאת קיים מעט ידע מחקרי ותיאורטי על גיל זה. קרן גנדיר מימנה מחקר בראשות פרופ' גלי צינמון: מאפייניה של החקירה בשלב הבגרות הצעירה- המקרה של הצעירים בישראל.
מאפיני חקירה בבגרות צעירה גלי צינמון