מיפוי צרכים עבור צעירים בסיכון בישראל

מסמך זה נכתב לבקשת קרן גנדיר ובמימונה, לשימוש השולחן העגול הממשקי במשרד רה"מ. המסמך נכתב על ידי ארגון 'מידות' ומטרתו למפות את אוכלוסיות הצעירים המדוברות, המענים והצרכים הקיימים.

צעירים בסיכון – מסמך לשולחן העגול