אפקטיביות של קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים

מחקר בסט פרקטיס שנעשה עבור קרן גנדיר ע"י ארגון מידות שבדק האם קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים הן אפקטיביות. האם הן ממשות את מטרותיהן ביחס לחמישה צירים- מנהיגות, הכשרה, השפעה, אפקטיביות ואופרטיביות. המחקר מציג המלצות לכיווני פעולה אפשריים לשיפור האפקטיביות של פעילותן של קבוצות המנהיגות בעתיד. נתוני המחקר מוצגים בשתי מצגות- ממצאים וניתוח.

מצגת בסט פרקטיס- ניתוח