מהשכלה לתעסוקה- כיצד יוצרים מערכת אפקטיבית?

תמצית דו"ח מקינזי בוחן את התהליך של המעבר מלימודים גבוהים לעבודה. מטרתו ללמוד מה ניתן לעשות כדי לשפר נתיב זה וכיצד ניתן לבנות מערכות שיסייעו בתהליך. זהו מחקר ראשוני שמטרתו לקרוא לבעלי עניין לנקוט פעולה.

דוח מקינזי מהשכלה לתעסוקה