צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות

מחקר במימון קרן גנדיר שנעשה ע"י ענת זעירא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בנושא צעירים פגיעים בתהליכי המעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות.

צעירים פגיעים ענת זעירא