בדרך אל העתיד- משתנים בדרך לבחירת קריירה אצל צעירים ערבים

דו"ח מחקר במימון קרן גנדיר, מטרתו המרכזית של המחקר היא לבחון באיזו מידה משתני סביבת משפחה, סביבת בית ספר, משתנים תוך אישיותיים, משתני אוריינטציית עתיד, מנבאים בחירת קריירה אצל צעירים ערבים בישראל.

בדרך אל העתיד- סאמי מחאנג'ה