The Changing 20s

קרן גנדיר מאחלת לך ולכל יקיריך שנה טובה ושמחה,

מי ייתן שהמשאלות יהפכו למציאות, הדמיון והחלום לעובדה.

מצורפת מצגת מעניינת וחדשה עם נתונים מעניינים על מבוגרים צעירים בארה"ב.

The Changing 20s

תוכן זה פורסם ב- כללי.