אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל

ד"ר ג'ני אושר מאוניברסיטת בן גוריון ערכה מחקר בנושא "אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל"

המחקר מובא כאן בשפה האנגלית.

למעבר למאמר