רשתות צעירים מקומיות – מסמך אפיון

מזה כשני עשורים אנו עדים לתופעה של קבוצות צעירים החיים בקהילות בערים שונות בארץ, מגמה זו הולכת ומתרחבת והשפעתה על החברה מעמיקה.

לאחרונה החלו להיווצר גם מבנים אחרים של קהילה – "רשתות צעירים מקומיות". הרשת מאופיינת במספר גדול יותר של צעירים המקיימים ביניהם מערך קשרים רופף אך משמעותי.

המסמך המצורף הינו פרי עבודה משותפת של קרן גנדיר, החממה הקהילתית – עמותת תור המדבר, קרן שחף, מרכז שדמות למנהיגות בקהילה, התאחדות הסטודנטים – "תוצרת הארץ", "הרשת" – באר שבע ופרויקט שכונה צעירה ברשות הצעירים – עיריית ירושלים והרשות לפיתוח הנגב שהינם גורמים שהחלו לפעול בתחום הרשתות והוא פותח בהובלתה המקצועית של הגב' טל כהנא.

המסמך נועד לייצר שפה משותפת ולאגם את הידע שנצבר עד כה. אנו מקווים כי יצירתו מהווה התחלה של שיתוף פעולה מתמשך בין הגורמים השונים הפועלים בשטח ביצירתן והרחבתן של רשתות צעירים ומאמינים כי שיתוף פעולה זה יסייע בקידום התופעה ובחיזוקה.

רשתות צעירים מקומיות – מסמך אפיון

תוכן זה פורסם ב- כללי.