מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים

קרן גנדיר בשיתוף עם גורמים רבים בשדה לרבות ארגוני צעירים, אנשי אקדמיה ועוד ובהנחייתה של ד"ר ליאת בסיס, פיתחה מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים.

המחוון מגדיר 9 אופני השתתפות ומדגים 3 מעגלי השפעה בכל אופן.

מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים