מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית"

פרופ' עירן הלפרין, רותי פליסקין ועדן נבט מהמרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי במרכז הבינתחומי הרצליה ערכו מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית".

המחקר בוצע עבור קרן משפחת שטיינהרט בישראל וקרן גנדיר. אנו מביאים כאן מצגת של עיקרי המחקר.

מעבר למצגת