מחוון ההשתתפות האזרחית החדשה של צעירים בישראל

קרן גנדיר מקדמת השתתפות אזרחית של צעירים בישראל ותומכת בפעילותם של ארגונים אשר עושים זאת, מתוך שאיפה להגביר את השפעת הצעירים ואת יכולתם לקדם נושאים הנוגעים לחברה ככלל ולצעירים בפרט.

הקרן, בשיתוף עם גורמים רבים בשדה, לרבות ארגוני צעירים, אנשי אקדמיה ועוד – החליטה לפתח מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים.

המחוון נשען על התפיסה של ההשתתפות האזרחית החדשה, שמשמעותה לקיחת אחריות והשפעה על איכות החיים בהקשר של ראיית הכלל ובמגוון רחב של דרכי השתתפות.

המחוון אומץ על ידי הרשת להתנדבות ישראלית שהיא שותפות בין-מגזרית, שבמסגרתה מגוון של ארגונים שותפים, פועלים יחד ולוקחים אחריות משותפת לקידום ולהרחבה של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בחברה הישראלית, ולהרחבת האימפקט של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בכלל המגזרים בחברה הישראלית.

המחוון