פרק מתוך הספר "צעירים בישראל"

הספר "צעירים בישראל" כולל אסופת מאמרים אשר נכתבו במיוחד ע"י מובילים בתחום הצעירים ומהווה מקור מידע חשוב להכרת והבנת הצעירים בישראל.

אנו מצרפים פרק מתוך הספר שנכתב ע"י ד"ר רונית עמית על המצב הקיים, מגמות ושינויים.

צעירים בישראל – מצב קיים, מגמות ושינויים / ד"ר רונית עמית

תוכן זה פורסם ב- כללי.