"צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח"

הספר "צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח" הינו מסמך העוסק באופן מפורט ומעמיק בנושא הצעירים בישראל. הספר כולל 17 מאמרים פרי עטם של מיטב אנשי אקדמיה ושל אנשי מקצוע העוסקים בנושא זה וחוקרים אותו בישראל.

המאמרים מציגים ידע חדש מהשטח ומהמחקר האקדמי בחמישה שערים:

המאפיינים והרקע התיאורטי על אודות צעירים בישראל, אבני הדרך בהתפתחות נושא הצעירים בישראל, צעירים במצבי סיכון, מחקרים על אודות צעירים בישראל במגוון תחומי חיים ויישום של תכניות ועבודת שטח עם צעירים.

קהל היעד של הספר הוא הציבור הרחב, משפחות של צעירים בהווה ובעתיד, אנשי מקצוע העוסקים בתחום, סטודנטים וחוקרים וכל המתעניין במתרחש בנושא הצעירים בחברה הישראלית בשנים האחרונות.

הספר הוא פרי יוזמתם של ארבעה גופים שחברו יחדיו: קרן גנדיר, עמותת למרחב, ג'וינט-אשלים והמכללה האקדמית בית ברל, והוא מבקש להוסיף על הקיים בספרות המקצועית בנושא הצעירים בישראל ולתרום להעלאת המודעות לנושא.

צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח