מיפוי מענים והסדרים לטיפול בחובות צעירות וצעירים בסיכון

חובות כספיים בקרב צעירות וצעירים במצבי סיכון הם תופעה נפוצה.

נראות – פורום ארגוני צעירות ועמותת החצר הנשית ערכו מיפוי של המענים וההסדרים הקיימים כיום בטיפול בחובות של צעירים וצעירות במצבי סיכון.

מטרת המיפוי היא לשפוך אור על תהליך הטיפול בחובות של צעירות וצעירים ולטייב אותו. מסמך המיפוי כולל ממצאי הראיונות עם הארגונים הנושים ועם ארגוני הסיוע העוסקים בנושא, ניתוח של הממצאים והצעה לטיוב התהליך.

מסמך המיפוי

תוכן זה פורסם ב- כללי.