דוח מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל

הדוח הוכן עבור הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי וקרן גנדיר ע"י חברת נאס לייעוץ ומחקר חברתי וכלכלי בע"מ.

לקריאת הדוח

תוכן זה פורסם ב- כללי.