תמונת מצב הצעירים לאור משבר הקורונה – עדכון נתונים

מעל לשמונה חודשים שכולנו מתמודדים עם משבר הקורונה, משבר רחב ורב ממדי. ככל שחולף הזמן אנו מבינים את ההשפעות ההמתמשכות וארוכות הטווח שיש למשבר על תחום הצעירים.

במהלך יוני 2020 קרן גנדיר קדמה מחקר שנועד לבחון את ההשלכות הללו ואת המשמעויות שלהן. המחקר הובל על ידי חברת דלויט.

לאור התמשכות המשבר והשפעותיו ערכנו עכשיו עדכון של הנתונים והמצגת בכדי לכלול את הנתונים האחרונין ולתת תמונת מצב עדכנית.

אנו מקוות כי מצגת המחקר תוכל להמשיך להיות לכם לעזר בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בפניהם אתם עומדים בהמשך למשבר הקורונה והשלכותיו.

החומרים במצגת מונגשים לקהל הרחב לשם סיוע והכוונה, אך הינם קניין רוחני של קרן גנדיר וחברת דלויט, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. המצגת אינה שלמה ללא דברי הסבר.

מצגת המחקר