תמונת מצב הצעירים לאור משבר הקורונה – עדכון נתונים

מעל לשמונה חודשים שכולנו מתמודדים עם משבר הקורונה, משבר רחב ורב ממדי. ככל שחולף הזמן אנו מבינים את ההשפעות ההמתמשכות וארוכות הטווח שיש למשבר על תחום הצעירים.

במהלך יוני 2020 קרן גנדיר קדמה מחקר שנועד לבחון את ההשלכות הללו ואת המשמעויות שלהן. המחקר הובל על ידי חברת דלויט.

לאור התמשכות המשבר והשפעותיו ערכנו עכשיו עדכון של הנתונים והמצגת בכדי לכלול את הנתונים האחרונין ולתת תמונת מצב עדכנית.

אנו מקוות כי מצגת המחקר תוכל להמשיך להיות לכם לעזר בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בפניהם אתם עומדים בהמשך למשבר הקורונה והשלכותיו.

החומרים במצגת מונגשים לקהל הרחב לשם סיוע והכוונה, אך הינם קניין רוחני של קרן גנדיר וחברת דלויט, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. המצגת אינה שלמה ללא דברי הסבר.

מצגת המחקר

תמונת מצב הצעירים לאור משבר הקורונה

בחודשים האחרונים כולנו מתמודדים עם משבר הקורונה, משבר רחב ורב ממדי. ככל שחולף הזמן אנו מבינים את ההשפעות העמוקות שיש למשבר על תחום הצעירים.

קרן גנדיר מקדמת מחקר שנועד לבחון את ההשלכות הללו ואת המשמעויות שלהן. המחקר מובל על ידי חברת דלויט.

כחלק מתהליך המחקר בוצע סקר אינטרנטי נרחב וכן נערך מפגש בו הוצגו בין היתר סקרים ותובנות מהארץ ומהעולם שנאספו עד כה בנושא.

אנו מקוות כי מצגת המחקר תוכל להיות לכם לעזר בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בפניהם אתם עומדים בהמשך למשבר הקורונה והשלכותיו.

החומרים במצגת מונגשים לקהל הרחב לשם סיוע והכוונה, אך הינם קניין רוחני של קרן גנדיר וחברת דלויט, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. המצגת אינה שלמה ללא דברי הסבר.

מצגת המחקר

מיפוי מענים והסדרים לטיפול בחובות צעירות וצעירים בסיכון

חובות כספיים בקרב צעירות וצעירים במצבי סיכון הם תופעה נפוצה.

נראות – פורום ארגוני צעירות ועמותת החצר הנשית ערכו מיפוי של המענים וההסדרים הקיימים כיום בטיפול בחובות של צעירים וצעירות במצבי סיכון.

מטרת המיפוי היא לשפוך אור על תהליך הטיפול בחובות של צעירות וצעירים ולטייב אותו. מסמך המיפוי כולל ממצאי הראיונות עם הארגונים הנושים ועם ארגוני הסיוע העוסקים בנושא, ניתוח של הממצאים והצעה לטיוב התהליך.

מסמך המיפוי

מיתוס דור ה- Y

ד"ר נועה לביא וד"ר עמית קפלן מהמכללה האקדמית ת"א-יפו כתבו את המחקר הבא העוסק בתפיסות לגבי משפחה ויחסי מגדר בקרב בני דורות שונים בחברה הישראלית, על פי הטרמינולוגיה החברתית המקובלת – דור ה- Y ודור ה- X.

מיתוס דור ה- Y

"צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח"

הספר "צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח" הינו מסמך העוסק באופן מפורט ומעמיק בנושא הצעירים בישראל. הספר כולל 17 מאמרים פרי עטם של מיטב אנשי אקדמיה ושל אנשי מקצוע העוסקים בנושא זה וחוקרים אותו בישראל.

המאמרים מציגים ידע חדש מהשטח ומהמחקר האקדמי בחמישה שערים:

המאפיינים והרקע התיאורטי על אודות צעירים בישראל, אבני הדרך בהתפתחות נושא הצעירים בישראל, צעירים במצבי סיכון, מחקרים על אודות צעירים בישראל במגוון תחומי חיים ויישום של תכניות ועבודת שטח עם צעירים.

קהל היעד של הספר הוא הציבור הרחב, משפחות של צעירים בהווה ובעתיד, אנשי מקצוע העוסקים בתחום, סטודנטים וחוקרים וכל המתעניין במתרחש בנושא הצעירים בחברה הישראלית בשנים האחרונות.

הספר הוא פרי יוזמתם של ארבעה גופים שחברו יחדיו: קרן גנדיר, עמותת למרחב, ג'וינט-אשלים והמכללה האקדמית בית ברל, והוא מבקש להוסיף על הקיים בספרות המקצועית בנושא הצעירים בישראל ולתרום להעלאת המודעות לנושא.

צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח

פרק מתוך הספר "צעירים בישראל"

הספר "צעירים בישראל" כולל אסופת מאמרים אשר נכתבו במיוחד ע"י מובילים בתחום הצעירים ומהווה מקור מידע חשוב להכרת והבנת הצעירים בישראל.

אנו מצרפים פרק מתוך הספר שנכתב ע"י ד"ר רונית עמית על המצב הקיים, מגמות ושינויים.

צעירים בישראל – מצב קיים, מגמות ושינויים / ד"ר רונית עמית

מחוון ההשתתפות האזרחית החדשה של צעירים בישראל

קרן גנדיר מקדמת השתתפות אזרחית של צעירים בישראל ותומכת בפעילותם של ארגונים אשר עושים זאת, מתוך שאיפה להגביר את השפעת הצעירים ואת יכולתם לקדם נושאים הנוגעים לחברה ככלל ולצעירים בפרט.

הקרן, בשיתוף עם גורמים רבים בשדה, לרבות ארגוני צעירים, אנשי אקדמיה ועוד – החליטה לפתח מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים.

המחוון נשען על התפיסה של ההשתתפות האזרחית החדשה, שמשמעותה לקיחת אחריות והשפעה על איכות החיים בהקשר של ראיית הכלל ובמגוון רחב של דרכי השתתפות.

המחוון אומץ על ידי הרשת להתנדבות ישראלית שהיא שותפות בין-מגזרית, שבמסגרתה מגוון של ארגונים שותפים, פועלים יחד ולוקחים אחריות משותפת לקידום ולהרחבה של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בחברה הישראלית, ולהרחבת האימפקט של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בכלל המגזרים בחברה הישראלית.

המחוון

מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית"

פרופ' עירן הלפרין, רותי פליסקין ועדן נבט מהמרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי במרכז הבינתחומי הרצליה ערכו מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית".

המחקר בוצע עבור קרן משפחת שטיינהרט בישראל וקרן גנדיר. אנו מביאים כאן מצגת של עיקרי המחקר.

מעבר למצגת

רשתות צעירים מקומיות – מסמך אפיון

מזה כשני עשורים אנו עדים לתופעה של קבוצות צעירים החיים בקהילות בערים שונות בארץ, מגמה זו הולכת ומתרחבת והשפעתה על החברה מעמיקה.

לאחרונה החלו להיווצר גם מבנים אחרים של קהילה – "רשתות צעירים מקומיות". הרשת מאופיינת במספר גדול יותר של צעירים המקיימים ביניהם מערך קשרים רופף אך משמעותי.

המסמך המצורף הינו פרי עבודה משותפת של קרן גנדיר, החממה הקהילתית – עמותת תור המדבר, קרן שחף, מרכז שדמות למנהיגות בקהילה, התאחדות הסטודנטים – "תוצרת הארץ", "הרשת" – באר שבע ופרויקט שכונה צעירה ברשות הצעירים – עיריית ירושלים והרשות לפיתוח הנגב שהינם גורמים שהחלו לפעול בתחום הרשתות והוא פותח בהובלתה המקצועית של הגב' טל כהנא.

המסמך נועד לייצר שפה משותפת ולאגם את הידע שנצבר עד כה. אנו מקווים כי יצירתו מהווה התחלה של שיתוף פעולה מתמשך בין הגורמים השונים הפועלים בשטח ביצירתן והרחבתן של רשתות צעירים ומאמינים כי שיתוף פעולה זה יסייע בקידום התופעה ובחיזוקה.

רשתות צעירים מקומיות – מסמך אפיון

אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל

ד"ר ג'ני אושר מאוניברסיטת בן גוריון ערכה מחקר בנושא "אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל"

המחקר מובא כאן בשפה האנגלית.

למעבר למאמר

The Changing 20s

קרן גנדיר מאחלת לך ולכל יקיריך שנה טובה ושמחה,

מי ייתן שהמשאלות יהפכו למציאות, הדמיון והחלום לעובדה.

מצורפת מצגת מעניינת וחדשה עם נתונים מעניינים על מבוגרים צעירים בארה"ב.

The Changing 20s

תיקי ידע בנושא פיתוח קהילות בוגרים

אחרי עבודה מאומצת של פרוייקט נובה וקרן גנדיר תיקי ידע בתחום של פיתוח קהילות בוגרים עלו לאוויר! 
התיקים מרכזים דילמות ואתגרים שונים של מנהלי קהילות בוגרים בשלבים שונים של ההקמה וניהול הקהילה. אתם מוזמנים לעיין ולשתף בקישורים הבאים:
תיקי הידע נוצרו בעבודה משותפת עם יותר מ 20 ארגונים שפתחו ושיתפו מניסיונם. תחום קהילות הבוגרים בישראל מציג פוטנציאל משמעותי להשפעה חברתית. זו היא רק תחילת הדרך ואנחנו מקווים שתיקי הידע יהוו בסיס חי ודינמי להמשך חשיבה ופיתוח.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

בחינת אפקטיביות קרן גנדיר

מחקר שנעשה ע"י מכון 'מידות' עבור קרן גנדיר בדק את האפקטיביות של קרן גנדיר. מכון מידות ערך ראיונות עם מומחים ובעלי עניין מתחום הפילנתרופיה. בנוסף העביר המכון שאלונים לעמותות המפעילות פרוייקטים הנתמכים ע"י הקרן, ארגונים שהגישו בקשות מענק שנדחו ע"י הקרן ובעלי עניין שונים מתחום פעילותה של הקרן. המצגת הבאה מציגה את עיקר ממצאי המחקר:

בחינת אפקטיביות קרן גנדיר – עיקרי הממצאים

Maase_photo_by_Kfir_Bolotin_075

ניהול מוביל להישגים במגזר השלישי

ניהול מוביל להישגים במגזר השלישי- מה ניתן ללמוד ממנהלים מצליחים במגזר העסקי? תקציר מחקר הדוקטורט של מנכ"לית הקרן ד"ר רונית עמית. מטרת המחקר לפתח עבור ארגונים חברתיים ידע תיאורטי ופרקטי על ניהול מיטבי לשם העלאת ההישגים של הארגון ומימוש ייעודו.

מצגת ניהול מוביל להישגים ממצאים- תקציר 

מצגת ניהול מוביל להישגים- מחקר מלא