חמל מקלטים מרכז צעירים שדרות 2

אפקטיביות של קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים

מחקר בסט פרקטיס שנעשה עבור קרן גנדיר ע"י ארגון מידות שבדק האם קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים הן אפקטיביות. האם הן ממשות את מטרותיהן ביחס לחמישה צירים- מנהיגות, הכשרה, השפעה, אפקטיביות ואופרטיביות. המחקר מציג המלצות לכיווני פעולה אפשריים לשיפור האפקטיביות של פעילותן של קבוצות המנהיגות בעתיד. נתוני המחקר מוצגים בשתי מצגות- ממצאים וניתוח.

מצגת בסט פרקטיס- ניתוח

DSC02424

"הילד בן 30?"- דו"ח תחום צעירים בישראל

הדו"ח נערך באמצעות מכון "מידות" ובמימון קרן גנדיר. מטרתו לזהות את השינויים שחלו בתחום הצעירים בישראל בעשור האחרון, להציע מדדי הצלחה לבחינת אפקטיביות של הפעילות בתחום הצעירים, לסמן את האתגרים והחסמים העומדים בפני העוסקים בתחום, לנסח המלצות לארגונים ולתורמים לקידום תחום הצעירים בישראל. המצגת מציגה את עיקרי הממצאים בדו"ח.

מצגת דוח תחום צעירים