תמונת מצב הצעירים לאור משבר הקורונה – עדכון נתונים

מעל לשמונה חודשים שכולנו מתמודדים עם משבר הקורונה, משבר רחב ורב ממדי. ככל שחולף הזמן אנו מבינים את ההשפעות ההמתמשכות וארוכות הטווח שיש למשבר על תחום הצעירים.

במהלך יוני 2020 קרן גנדיר קדמה מחקר שנועד לבחון את ההשלכות הללו ואת המשמעויות שלהן. המחקר הובל על ידי חברת דלויט.

לאור התמשכות המשבר והשפעותיו ערכנו עכשיו עדכון של הנתונים והמצגת בכדי לכלול את הנתונים האחרונין ולתת תמונת מצב עדכנית.

אנו מקוות כי מצגת המחקר תוכל להמשיך להיות לכם לעזר בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בפניהם אתם עומדים בהמשך למשבר הקורונה והשלכותיו.

החומרים במצגת מונגשים לקהל הרחב לשם סיוע והכוונה, אך הינם קניין רוחני של קרן גנדיר וחברת דלויט, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. המצגת אינה שלמה ללא דברי הסבר.

מצגת המחקר

מיפוי צעירים

מיפוי צרכים עבור צעירים בסיכון בישראל

מסמך זה נכתב לבקשת קרן גנדיר ובמימונה, לשימוש השולחן העגול הממשקי במשרד רה"מ. המסמך נכתב על ידי ארגון 'מידות' ומטרתו למפות את אוכלוסיות הצעירים המדוברות, המענים והצרכים הקיימים.

צעירים בסיכון – מסמך לשולחן העגול

_MG_6791

נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה

דו"ח מחקר נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים הפריפריה החברתית בישראל- הוגש ע"י ד"ר יריב פניגר, פרופ' חנה איילון ועדד מלקוסי במימון ובתמיכת קרן גנדיר. המחקר בוחן פערים בנגישות להשכלה גבוהה, בין צעירים המשתייכים לקבוצות חברתיות הנהנות מהשכלה אקדמית לבין צעירים מהפריפריה החברתית ומבקש להציג תמונה עדכנית של הפערים החברתיים בהכלה הגבוהה.

דוח נגישות להשכלה גבוהה

AZU_6363

צעירים בסיכון לאחר השחרור

צעירים בסיכון לאחר שירות צבאי/לאומי: הגדרת צרכים והצעות למענים באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים. מסמך זה הוגש ע"י קרן גנדיר לקרן להכוונת חיילים משוחררים. מטרת המסמך לאפשר לקרן להכוונת חיילים משוחררים להרחיב את נגישות שירותיה לצעירים לאחר שירות כאשר במוקד הדיון אוכלוסיות המצויות בסיכון חברתי.

 צעירים בסיכון לאחר שחרור

צעיר רגליים

צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות

מחקר במימון קרן גנדיר שנעשה ע"י ענת זעירא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בנושא צעירים פגיעים בתהליכי המעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות.

צעירים פגיעים ענת זעירא

פורום מנהיגותעפולה2

קרן הזדמנות

מהי קרן ההזדמנות? קרן ההזדמנות היא שילוב ייחודי, חדש של ארגונים פילנתרופיים בישראל ובתפוצות לקידום שירות אזרחי בישראל. אוכלוסיות היעד אליהן פונה הקרן- נוער בסיכון, נוער בעל מוגבלויות, מיעוטים. מטרת הקרן- להשתמש בשירות האזרחי כמנגנון של מוביליות חברתית עבור צעירים. פרטים נוספים באתר: http://theopportunity.fund/

 The opportunity fund