תמונת מצב הצעירים לאור משבר הקורונה – עדכון נתונים

מעל לשמונה חודשים שכולנו מתמודדים עם משבר הקורונה, משבר רחב ורב ממדי. ככל שחולף הזמן אנו מבינים את ההשפעות ההמתמשכות וארוכות הטווח שיש למשבר על תחום הצעירים.

במהלך יוני 2020 קרן גנדיר קדמה מחקר שנועד לבחון את ההשלכות הללו ואת המשמעויות שלהן. המחקר הובל על ידי חברת דלויט.

לאור התמשכות המשבר והשפעותיו ערכנו עכשיו עדכון של הנתונים והמצגת בכדי לכלול את הנתונים האחרונין ולתת תמונת מצב עדכנית.

אנו מקוות כי מצגת המחקר תוכל להמשיך להיות לכם לעזר בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות בפניהם אתם עומדים בהמשך למשבר הקורונה והשלכותיו.

החומרים במצגת מונגשים לקהל הרחב לשם סיוע והכוונה, אך הינם קניין רוחני של קרן גנדיר וחברת דלויט, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. המצגת אינה שלמה ללא דברי הסבר.

מצגת המחקר

"צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח"

הספר "צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח" הינו מסמך העוסק באופן מפורט ומעמיק בנושא הצעירים בישראל. הספר כולל 17 מאמרים פרי עטם של מיטב אנשי אקדמיה ושל אנשי מקצוע העוסקים בנושא זה וחוקרים אותו בישראל.

המאמרים מציגים ידע חדש מהשטח ומהמחקר האקדמי בחמישה שערים:

המאפיינים והרקע התיאורטי על אודות צעירים בישראל, אבני הדרך בהתפתחות נושא הצעירים בישראל, צעירים במצבי סיכון, מחקרים על אודות צעירים בישראל במגוון תחומי חיים ויישום של תכניות ועבודת שטח עם צעירים.

קהל היעד של הספר הוא הציבור הרחב, משפחות של צעירים בהווה ובעתיד, אנשי מקצוע העוסקים בתחום, סטודנטים וחוקרים וכל המתעניין במתרחש בנושא הצעירים בחברה הישראלית בשנים האחרונות.

הספר הוא פרי יוזמתם של ארבעה גופים שחברו יחדיו: קרן גנדיר, עמותת למרחב, ג'וינט-אשלים והמכללה האקדמית בית ברל, והוא מבקש להוסיף על הקיים בספרות המקצועית בנושא הצעירים בישראל ולתרום להעלאת המודעות לנושא.

צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח

מחוון ההשתתפות האזרחית החדשה של צעירים בישראל

קרן גנדיר מקדמת השתתפות אזרחית של צעירים בישראל ותומכת בפעילותם של ארגונים אשר עושים זאת, מתוך שאיפה להגביר את השפעת הצעירים ואת יכולתם לקדם נושאים הנוגעים לחברה ככלל ולצעירים בפרט.

הקרן, בשיתוף עם גורמים רבים בשדה, לרבות ארגוני צעירים, אנשי אקדמיה ועוד – החליטה לפתח מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים.

המחוון נשען על התפיסה של ההשתתפות האזרחית החדשה, שמשמעותה לקיחת אחריות והשפעה על איכות החיים בהקשר של ראיית הכלל ובמגוון רחב של דרכי השתתפות.

המחוון אומץ על ידי הרשת להתנדבות ישראלית שהיא שותפות בין-מגזרית, שבמסגרתה מגוון של ארגונים שותפים, פועלים יחד ולוקחים אחריות משותפת לקידום ולהרחבה של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בחברה הישראלית, ולהרחבת האימפקט של ההתנדבות וההשתתפות החברתית בכלל המגזרים בחברה הישראלית.

המחוון

מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית"

פרופ' עירן הלפרין, רותי פליסקין ועדן נבט מהמרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי במרכז הבינתחומי הרצליה ערכו מחקר בנושא "עמדות ומעורבות אזרחית ופוליטית בקרב צעירים בפריפריה הישראלית".

המחקר בוצע עבור קרן משפחת שטיינהרט בישראל וקרן גנדיר. אנו מביאים כאן מצגת של עיקרי המחקר.

מעבר למצגת

מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים

קרן גנדיר בשיתוף עם גורמים רבים בשדה לרבות ארגוני צעירים, אנשי אקדמיה ועוד ובהנחייתה של ד"ר ליאת בסיס, פיתחה מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים.

המחוון מגדיר 9 אופני השתתפות ומדגים 3 מעגלי השפעה בכל אופן.

מחוון להשתתפות אזרחית של צעירים

 


			

בחודש מאי 2017 התארח ד"ר ג'פרי ארנט, אחד המומחים העולמיים בתחום הצעירים באקדמית ת"א-יפו.

הוא העביר הרצאה מעוררת השראה בתחום שאנו שמחים לחלוק עמכם.

מצגת

אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל

ד"ר ג'ני אושר מאוניברסיטת בן גוריון ערכה מחקר בנושא "אידאלים דמוקרטיים והתנהגות פוליטית: נקודת מבט השוואתית של צעירים בישראל"

המחקר מובא כאן בשפה האנגלית.

למעבר למאמר

מרכזי צעירים בפעולה

בדרך אל העתיד- משתנים בדרך לבחירת קריירה אצל צעירים ערבים

דו"ח מחקר במימון קרן גנדיר, מטרתו המרכזית של המחקר היא לבחון באיזו מידה משתני סביבת משפחה, סביבת בית ספר, משתנים תוך אישיותיים, משתני אוריינטציית עתיד, מנבאים בחירת קריירה אצל צעירים ערבים בישראל.

בדרך אל העתיד- סאמי מחאנג'ה

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

בחינת אפקטיביות קרן גנדיר

מחקר שנעשה ע"י מכון 'מידות' עבור קרן גנדיר בדק את האפקטיביות של קרן גנדיר. מכון מידות ערך ראיונות עם מומחים ובעלי עניין מתחום הפילנתרופיה. בנוסף העביר המכון שאלונים לעמותות המפעילות פרוייקטים הנתמכים ע"י הקרן, ארגונים שהגישו בקשות מענק שנדחו ע"י הקרן ובעלי עניין שונים מתחום פעילותה של הקרן. המצגת הבאה מציגה את עיקר ממצאי המחקר:

בחינת אפקטיביות קרן גנדיר – עיקרי הממצאים

_MG_6791

נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה

דו"ח מחקר נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים הפריפריה החברתית בישראל- הוגש ע"י ד"ר יריב פניגר, פרופ' חנה איילון ועדד מלקוסי במימון ובתמיכת קרן גנדיר. המחקר בוחן פערים בנגישות להשכלה גבוהה, בין צעירים המשתייכים לקבוצות חברתיות הנהנות מהשכלה אקדמית לבין צעירים מהפריפריה החברתית ומבקש להציג תמונה עדכנית של הפערים החברתיים בהכלה הגבוהה.

דוח נגישות להשכלה גבוהה

AZU_6363

צעירים בסיכון לאחר השחרור

צעירים בסיכון לאחר שירות צבאי/לאומי: הגדרת צרכים והצעות למענים באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים. מסמך זה הוגש ע"י קרן גנדיר לקרן להכוונת חיילים משוחררים. מטרת המסמך לאפשר לקרן להכוונת חיילים משוחררים להרחיב את נגישות שירותיה לצעירים לאחר שירות כאשר במוקד הדיון אוכלוסיות המצויות בסיכון חברתי.

 צעירים בסיכון לאחר שחרור

צעירים ביחד

סימן שאתה צעיר?

מצגת "סימן שאתה צעיר" מתמצתת את הידע והמחקר שאספנו בקרן גנדיר בשנים האחרונות דרך מחקרים ודו"חות שונים. דרך המצגת ניתן לראות תמונת מבט רוחבית על מצב הצעירים בישראל כיום, מה מעסיק אותם ובאיזה אתגרים הם נתקלים.

סימן שאתה צעיר

צעירים

מאפייני שלב הבגרות הצעירה בישראל

תקופת החיים שבין גילאי 18-35 הינה שלב רגיש וחשוב מאוד בקבלת החלטות בתחומים מרכזיים בחייו של אדם. למרות זאת קיים מעט ידע מחקרי ותיאורטי על גיל זה. קרן גנדיר מימנה מחקר בראשות פרופ' גלי צינמון: מאפייניה של החקירה בשלב הבגרות הצעירה- המקרה של הצעירים בישראל.
מאפיני חקירה בבגרות צעירה גלי צינמון

מעשה איתן

סיוע לצעירים בישראל לקראת השתלבות בקריירה

בחירת תחום לימודים וקריירה הינם בין התחומים החשובים איתם מתמודדים צעירים. בחירה מושכלת בנושא זה תורמת להשתלבות מוצלחת בחברה ובתעסוקה. מטרת המחקר שהתבצע בתמיכת קרן גנדיר ובראשות איתמר גתי מהאוניברסיטה העברית הייתה למפות את הצרכים של צעירים בכל הנוגע לבחירת תחום לימודים ומקצוע ולאתר משתנים המשפיעים על נכונות הצעירים לפנות לקבלת סיוע בתחום זה.

סיוע בבחירת קריירה איתמר גתי

DSC02557

מפתח לתעסוקה- אבחון מיומנויות לקידום תעסוקת צעירים

מחקר שנעשה ע"י פרופ' ליאת קוליק וד"ר בני בנימין מבית הספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן במימונה של קרן גנדיר. עניינו של המחקר הוא בפיתוח כלי לאבחון תעסוקתי, "מפתח לתעסוקה", לניבוי הסתגלות תעסוקתית בקרב צעירים עד גיל 30.

מפתח לתעסוקה – אבחון מיומנויות לקידום תעסוקת צעירים

צעיר רגליים

צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות

מחקר במימון קרן גנדיר שנעשה ע"י ענת זעירא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בנושא צעירים פגיעים בתהליכי המעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות.

צעירים פגיעים ענת זעירא

צעירים עיגול

מהשכלה לתעסוקה- כיצד יוצרים מערכת אפקטיבית?

תמצית דו"ח מקינזי בוחן את התהליך של המעבר מלימודים גבוהים לעבודה. מטרתו ללמוד מה ניתן לעשות כדי לשפר נתיב זה וכיצד ניתן לבנות מערכות שיסייעו בתהליך. זהו מחקר ראשוני שמטרתו לקרוא לבעלי עניין לנקוט פעולה.

דוח מקינזי מהשכלה לתעסוקה

חמל מקלטים מרכז צעירים שדרות 2

אפקטיביות של קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים

מחקר בסט פרקטיס שנעשה עבור קרן גנדיר ע"י ארגון מידות שבדק האם קבוצות המנהיגות במרכזי הצעירים הן אפקטיביות. האם הן ממשות את מטרותיהן ביחס לחמישה צירים- מנהיגות, הכשרה, השפעה, אפקטיביות ואופרטיביות. המחקר מציג המלצות לכיווני פעולה אפשריים לשיפור האפקטיביות של פעילותן של קבוצות המנהיגות בעתיד. נתוני המחקר מוצגים בשתי מצגות- ממצאים וניתוח.

מצגת בסט פרקטיס- ניתוח

DSC02424

"הילד בן 30?"- דו"ח תחום צעירים בישראל

הדו"ח נערך באמצעות מכון "מידות" ובמימון קרן גנדיר. מטרתו לזהות את השינויים שחלו בתחום הצעירים בישראל בעשור האחרון, להציע מדדי הצלחה לבחינת אפקטיביות של הפעילות בתחום הצעירים, לסמן את האתגרים והחסמים העומדים בפני העוסקים בתחום, לנסח המלצות לארגונים ולתורמים לקידום תחום הצעירים בישראל. המצגת מציגה את עיקרי הממצאים בדו"ח.

מצגת דוח תחום צעירים