אודות

יודי יובל רקנאטי היא יזמית ופעילה חברתית מובילה, המחויבת ושואפת לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית. מכהנת כמייסדת ויו"ר פעילה של "קבוצת גנדיר".

מייסדת ויושבת ראש קרן גנדיר

יחד עם בעלה המנוח, ד"ר ישראל (רולי) יובל ושלוש בנותיהם, ייסדה יודי בשנת 2004  קרן משפחתית פילנתרופית בשם "קרן גנדיר", שנוסדה מתוך רצון לסייע בחיזוק החברה הישראלית תוך התמקדות בתמיכה וטיפוח של ארגוני החברה האזרחית.

 

מייסדת ויושבת ראש עמותת נט"ל

בשנת 1998, ביחד עם ד"ר יוסי הדר ז"ל, ייסדה את עמותת נט"ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי, שמטרתה להוות בית טיפולי רב מקצועי לנפגעי טראומה וקרוביהם, למען שיקום ושיפור איכות חייהם ומאז מכהנת כמייסדת ויושבת ראש פעילה בעמותה.

 

 ארגונים שבהם יודי פעילה

 

מרכז שיתופים

7
חברה מייסדת בוועד המנהל של מרכז "שיתופים – לקידום החברה האזרחית". מרכז זה מהווה בית מקצועי וצומת של מידע וידע לקהילות החברה האזרחית – ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, שותפויות חברתיות והתארגנויות אזרחיות.
מרכז "שיתופים" פועל לחיזוק החברה האזרחית בישראל באמצעות פיתוח הניהול החברתי, הרחבת הפילנתרופיה הפרטית וקידום השיח הבין מגזרי.

לאתר מרכז שיתופים

JFN

JFNמתוקן
חברה ב-JFN ישראל, ויושבת הראש לשנת 2015: ארגון Jewish Funders Network הוקם בשנת 1988 בארה"ב בידי קבוצה של פילנתרופים יהודים שרצו לעודד פילנתרופיה איכותית על ידי יצירת פלטפורמה של שיתוף, עשייה ולמידה. JFN ישראל הוקם במטרה לאפשר לתורמים ובעלי הון ישראלים להחליף רעיונות בנוגע למעורבותם הפילנתרופית ולהרחיב את מעגלי הנתינה שלהם.

לאתר JFN ישראל

ארגון מידות

5
יודי היא אחת מנאמני ארגון "מידות" – חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונות רווח.
ארגון מידות מבקש לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות ויצירת "תו מידות לאפקטיביות", עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי בנושא השקעה חברתית בפעילות מחוללת שינוי במגזר השלישי.

לאתר מידות

 

"יכולים, נותנים"

4
יודי היא שותפה 
פעילה בקבוצת "יכולים, נותנים" – יוזמה לקידום הפילנתרופיה בישראל.
זוהי קבוצה של עשרים משקיעים חברתיים ישראלים, שבחרו לפעול במשותף על מנת להרחיב משמעותית את מעגל הפילנתרופיה הפרטית בישראל תוך הגדלת האפקטיביות שלה.

לאתר "יכולים נותנים"

אריה יהודה ישראל

3חברה בארגון אריה יהודה ישראל – ארגון המקיים פעילות חברתית פילנתרופית של נשים בישראל לקידום ולהעצמת נשים ונערות בחברה הישראלית. הפעילות ממומנת מתרומת החברות בארגון, אשר מובילות את הארגון בהתנדבות, יוזמות, מאתרות ומלוות פרויקטים בהם הן מחליטות לתמוך.

לאתר "אריה יהודה"

צוות GA ישראל

1   יודי היא חברה בצוות כנס ה-GA של הקהילות היהודית בארה"ב (ירושלים, נובמבר 2013).
ארגון זה עוסק בין היתר בגיוס משאבים כספיים וחברתיים באמצעות פילנתרופיה ויוזמות אסטרטגיות לטובת חיזוק העם היהודי בארה"ב ובארץ.

לאתר הכנס

 

חברות במועצות מנהלים

  • חברה בוועד המנהל של קרן יה"ל.
  • חברה בחבר הנאמנים של אוניברסיטת ת"א.