אוניברסיטת תא וקריירהאוניברסיטת תל-אביב 

אתר

    תכנית בוגרות מנטורינג

מטרות התכנית:

 • פיתוח קבוצת הבוגרות כקהילה תומכת המשמשת משאב להתקדמות וצמיחה אישית של כל אחת מהצעירות.
 • קידום הצעירות לקראת לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית.
 • קידום תעסוקתי – הכרה בכישורים ובנטיות התעסוקתיות של הצעירות וסיוע במציאת מסגרת תעסוקתית הולמת ובכלל זה, שילובן של הבוגרות כמנטוריות בשכר בתכנית ובשירותים אחרים (ארגונים חברתיים בתחומי רווחה וחינוך).
 • קידום אישי וסיוע בהתמודדות עם מצבי חיים שונים.

תכנית ליעוץ בהתפתחות קריירה למבוגרים צעירים

מטרות התכנית:

 • הכשרת אנשי מקצוע מומחים בתחום התפתחות הקריירה בעלי תפיסה תיאורטית רחבה ומיומנויות מותאמות לשלב וצרכים ולהקנות תשתית תיאורטית ופרקטית בתחום הייעוץ וההכוונה לבניית מסלול חיים מספק.
 • לימוד מודלים תיאורטיים בתחום התפתחות הקריירה תוך הדגשת המודלים ההתפתחותיים והאינטר-דיסציפלינאריים.
 • הקניית מיומנויות ייעוציות, היכרות ותרגול עם כלים ועם מתודות עבודה בתחום הגישה ההתפתחותית לקריירה.
 • פרקטיקום- התנסות מעשית וליווי.

אחרייאחרי- נוער מוביל שינוי

אתר


אחרי לפסגה אוכלוסיות ייעודיות

מטרות התכנית:

 • קידום ושילוב בוגרי "אחריי!" בחברה, בדגש על אוכלוסיית היעד הדורשת ליווי אינטנסיבי.
 • הובלת והדרכת הבוגרים לכדי השלמת שירות צבאי/לאומי משמעותי.
 • חשיפה והכוונה של הבוגרים לאופציות הקיימות במישורי ההשכלה והתעסוקה, תוך טיפוח העצמאות והיכולת לבחור.
 • קידום עשייה חברתית על ידי הבוגרים בפרט ועבור אוכלוסיית ישראל בכלל.

אחריינקים – תנועת הצעירים של אחרי

מטרות התכנית:

 • יצירת וקידום מסלולי עשייה חברתית לבוגרי "אחריי!".
 • יצירת כוח אקטיבי הפועל לקידום ושינוי סדר יום חברתי קהילתי.
 • חיזוק הישובים בפריפריה החברתית ופיתוח מנהיגות מקומית.

בתי נוער נחשוניםבתי נוער נחשונים

אתר



צעירים משנים

מטרות התכנית:

 • פיתוח מנהיגות ו"ארגז כלים" משמעותי עבור בוגרי תנועה שאינם חברי תנועת הבוגרים .
 • גיבוש והוצעה לפועל של פרויקטים משימתיים משמעותיים
 • עבודה עם קבוצות בוגרים ברחובות ובגבעת חביבה
 • גיבוש קבוצת צעירים חדשה של ערבים בוגרי אג'יאל – החטיבה הערבית של השומר הצעיר בחיפה.

גווניםגוונים

אתר


קהילת בוגרים

מטרות התכנית:

 • בניית "קהילת בוגרים" שתהווה מרחב למפגש, התארגנות והובלה של תהליכים כלפי פנים (חיזוק "הקהילה וחבריה")  וכלפי חוץ (השפעה על החברה).
 • הפיכת צעירים עם מגבלות לכוח משמעותי המשתלב בחברה ממקום של תרומה והובלה.
 • העלאת המודעות והעמקת התפיסה הערכית, המאפשרת לצעירים עם מוגבלות לקחת אחריות על חייהם, תוך יצירת המענים החברתיים הרלוונטיים לאתגרים העומדים בפניהם בדרך למימוש יכולותיהם.
 • שילוב הבוגרים בעשייה ובקבלת ההחלטות של אגף הצעירים בעמותה הן כעובדים והן בצוותי חשיבה

המכון לחינוך דמוקרטיהמכון לחינוך דמוקרטי ישראל

אתר



יחידת בוגרי החממה ליזמות חינוכית חברתית

מטרות התכנית:

 • הכשרה ופיתוח מקצועי מתמיד של איש החינוך בוגר המסלול
 • יצירת שותפויות חדשות של בוגרי התוכנית  לפיתוח מיזמים חינוכיים וחברתיים
 • קידום תרבות דמוקרטית של דיאלוג, שותפות, אחריות חברתית ושוויון
 • שמירה על כוח אדם איכותי  בהוראה ובחינוך

האקדמית תא-יפוהמכללה האקדמית של תל אביב יפו

אתר


לימודי תעודה – התוכנית הבינתחומית ללימודי צעירים

מטרות התכנית:

 • להכשיר  לתחום הצעירים כוח אדם מקצועי ומיומן בעבודה, בייעוץ, בפיתוח תכניות, בניהול ומנהיגות בכירה במגזר הציבורי והחברתי
 • לייצר גישה בין-תחומית המשלבת ידע מדיסציפלינות שונות, אשר תקנה כלים להבנת מרחב העבודה עם צעירים בארגונים בכלל וארגונים שאינם למטרות רווחיות בפרט ובקרב אנשי מקצוע במרחב הציבורי.
 • לפתח קהיליה מקצועית אשר תהיה לחבריה מערכת רישות, לקידום ידע תיאורטי ופרקטי בתחום
 • להקנות ידע, הבנה  וכלים יישומיים בתחומי העבודה עם צעירים,
 • ליצור בסיס ידע משותף, שפה משותפת וקידום פרופסיה בעבודה עם צעירים
 • לפתח את דור העתיד במחקר אקדמי בתחום הצעירים

סימי ואסףהמרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה - סימי

אתר

עמותת א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

אתר


מבקשי מקלט צעירים

מטרות התכנית:

 • מיפוי אוכלוסיית היעד ואיתורה
 • פיתוח מערך שירותים מגוון ודינמי עבור צעירים מבקשי מקלט אשר הגיעו ארצה ללא ליווי, באופן אשר יספק להם מענה מקיף והוליסטי ובכך יאפשר להם להצטייד בכלים ובמיומנויות הנדרשים לתפקוד עצמאי וקונסטרוקטיבי בישראל.
 • אימוץ מדיניות פרוגרסיבית על ידי מדינת ישראל ביחס לצרכיה הייחודיים של קבוצת אוכלוסייה זו
 • קידום הטיפול וההסדרה של מעמדם החוקי של הצעירים בארץ

המרכז למשפט ועסקים ומקוםהמרכז למשפט ולעסקים רמת גן

אתר

עמותת מקום

אתר


הצעת חוק סל זכויות ותמיכה לצעירים חסרי עורף משפחתי

דרך הקליניקה לשינוי חברתי העוסקת במגוון של נושאים עקרוניים, שבמרכזם פגיעה בזכויות אדם של אוכלוסיות מוחלשות.

מטרות התכנית:

 • החתמה מחודשת של חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה על הצעת החוק והנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת
 • קידום פעילות מול משרד הרווחה
 • חשיפה תקשורתית ליצירת שיח ציבורי סביב הנושא
 • יצירת שיתופי פעולה במתכונת קואליציות במגזר השלישי לצורך התמקצעות ומתן מענה לאוכלוסיית הצעירים
 • גיבוש הצעירות לגיבוש קבוצת השפעה חברתית שתפעל בנושאים שונים של מעורבות חברתית כתוכנית המשך לעבודה על הצעת החוק

חינוך לפסגותחינוך לפסגות - גם אני אהיה סטודנט

אתר


בוגרים

מטרות התכנית:

 • ביסוס תכנית הבוגרים כפלטפורמת המשך ליווי הקיימת בעמותה; הכרות החניכים, הוריהם ושותפים רלוונטיים נוספים עם תכנית הבוגרים
 • יצירת קשר עם כלל בוגרי העמותה
 • יצירת רשת קשרים בקרב הבוגרים שמטרתה סיוע בין-אישי המתבטא בקשרים חברתיים, אקדמאיים ומקצועיים
 • הכנה לעולם העבודה
 • שילוב הבוגרים בפעילות המתקיימת בשטח וחזרתם לארגון כמתנדבים

יוניסטריםיוניסטרים

אתר



תכנית תעסוקה לבוגרים

מטרות התכנית:

 • סלילת דרכם של צעירים מוכשרים עתירי מוטיבציה מאוכלוסיות מוחלשות מהשוליים אל מרכז החברה כאזרחים תורמים ומשגשגים.
 • מימוש הפוטנציאל, הידע, המנהיגות והכלים התעסוקתיים שרכשו
 • יצירת מודלים מקומיים של הצלחה תעסוקתית וכלכלית– בפריפריה
 • יצירת שינוי דו כיווני הכולל- מצד אחד מוביליות וכניסה של אוכלוסיות שגדלו מחוץ ל'מדינת תל אביב' לחברות איכותיות ולתפקידים בעלי אופק קידום והתפתחות ולהצלחה כלכלית. ומאידך: שינוי תפישתי של ממש של החברות המעסיקות.

ילדים בסיכוי2ילדים בסיכוי המועצה לילדי פנימיות

אתר



גשר לעצמאות דירות מעבר לחברה הערבית

מטרות התכנית:

 • ביסוס מדיניות של מענה לאוכלוסיית בוגרי פנימיות מהמגזר הערבי בשירותים הרלוונטיים
 • פיתוח יוזמות ומעורבות קהילתית (פנימייה, שירותים חברתיים, שרות אזרחי, קרנות) במתן מענים לקבוצה זאת
 • ביסוס תחום מיומנויות חיים והכנה ליציאה מהפנימייה במגזר הערבי
 • חיזוק כוחם של קבוצת בוגרי הפנימיות הערביות  לפעילות למען מיצוי זכויותיהם

יסודות לצמיחה דרוריסודות לצמיחה דרור

אתר



צעירים משנים בישראל

מטרות התכנית:

 • יצירת כיווני פעולה בתחום הצעירים בישראל ושינוי כלכלי חברתי בהובלת בוגרי תנועה שאינם חברי תנועת הבוגרים .
 • הכשרת מובילי התאגדויות צעירים וליוויים בהתנסויות שונות ע"י פיתוח הקוד של "קבוצת המשימה".
 • גיוס חברים מתוך הקבוצות להקמת ועדי הנהגה פנימית בקבוצה בשביל לחזק את הפעולה החברתית האיכותית אצל משתתפי הקבוצות השונות ולבנות גרעין קשה המסוגל להמשיך ולהנהיג את פעילות הקבוצה בנוסף למדריך.
 • יצירת מפגשים בין קבוצות ממקומות שונים על בסיס אזורי-מרחבי, כינוס פורום מובילי קבוצות צעירים לשינוי שיעסוק בלמידה משותפת וחשיבה את פיתוח המיזמים, קיום ימי עיון לחברי הקבוצות ולציבורים נוספים, אירועים ארציים לכלל הקבוצות.

ישראל 2050ישראל 2050

אתר


קהילת בוגרים

מטרות התכנית:

 • הקמת רשת העמיתים אשר תספק לבוגרי תכנית המנהיגות "ישראל 2050" מרחב למעורבות ושינוי המדיניות.
 • הקמת  אשכולות עניין (פוליטיקה, חינוך, כלכלה ועוד)  אשר יובלו על ידי עמיתי התוכנית
 • חיזוק הדמוקרטיה בישראל על ידי עידוד השתתפות אזרחית אפקטיבית של צעירים
 • קידום עשייה אזרחית של חברי הרשת המגובה בידע ומקצועיות
 • גיבוש והפעלה של ציר הפיתוח האישי אשר יותאם לכל עמית ברשת

למרחבלמרחב קרן מוזס וולפוביץ

אתר



למרחב - בית בדרום ובצפון

פיתוח תשתיות לשותפויות וגיוס משאבים

מטרות התכנית:

 • שינוי חברתי מקיף, על-ידי התערבות רב-ממדית ומעמיקה בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי, בעלי מוטיבציה גבוהה להצלחה ולקידום עצמי.
 • הגברת המודעות הציבורית והממסדית לשנים המשמעותיות שבין הגילאים 18-25, בהן יוצאים צעירים למרחב באופן עצמאי. התכנית פועלת להעמקת הידע והמחקר והרחבת העשייה גם באמצעות שיתופי פעולה.

לצאת מהקופסאלצאת מהקופסא

אתר



ארגון בוגרים

מטרות התכנית:

 • חיזוק הארגון ע"י  הקמת הקהילה, דבר שיבוא לידי ביטוי במודעות לפעילות, בגיוס משאבים וידע.
 • העצמת בוגרי תכניות העמותה
 • עשייה חברתית – הפעילות של הבוגרים בתחום העשייה החברתית תתממש ע"י תכנית ייחודית 'תכנית הליבה' שבה ישתתפו בין  20-60 בוגרים בכל שנה

מדור לדורמדור לדור 

אתר



קידום מדיניות

מטרות התכנית:

 • יצירת רשת של אנשי מקצוע ופעילים שיגדירו דרכי טיפול וצרכים בשלושת הצמתים. הרשת תתבסס על הידע המקצועי וההון האנושי של קהילות ארגון "מדור לדור", יחד עם שותפים נוספים.
 • יצירת מודעות ומחויבות לטיפול בשלושת הצמתים בקרב קהילות, עמותות, רשויות מקומיות והמערכת הפוליטית.
 • שינויי מדיניות ברמה הארצית והמוניציפאלית
 • ניסוח כללים להתערבות מוצלחת, יצירת "ארגז כלים" לרשות מקומית, עמותה או קהילה, עבור כל אחד מהצמתים.

מובילותמובילות

אתר

מטרות התכנית:

 • קידום מצוינות ומנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות אקדמאיות. קידום תעסוקתי לתפקידים משמעותיים תוך מיצוי כישוריהן, השכלתן וכושר השתכרותן של המשתתפות
 • פיתוחה וחיזוקה של רשת חברתית-מקצועית של נשים חרדיות בעולם העבודה
 • יצירת קבוצת מנהיגות תעסוקתית בקרב הנשים החרדיות שתהווה מודל לחיקוי ותסייע לנשים נוספות להתפתח ולהתקדם בעולם העבודה
 • יצירת רשת מעסיקים ידידים אשר מתוודעים לפוטנציאל הגלום בקרב נשים חרדיות, ופועלים לקדמו.

מומנטוםמומנטום למשתחררים

אתר

סיוע תעסוקתי לחיילים משוחררים

מטרות התכנית:

 • סיוע למשתחררי צה"ל בתהליך החקירה ובירור סוגיות עתידיות בהיבט האישי-עצמי והסביבתי-ישראלי.
 • גיבוש ותכנון תמונת עתיד מקצועי, תעסוקתי וכלכלי.
 • זיהוי כלים וחוזקות שנרכשו במהלך השירות הצבאי כבסיס לבניית תכנית קריירה
 • ולחיזוק תחושת המסוגלות.
 • רכישת ידע, כלים ומיומנויות לבניית תכנית תעסוקתית כגון קבלת החלטות, איתור וחיפוש מידע, וייעוץ תעסוקתי .
 • גיבוש תפיסה אינטגרטיבית רחבה המכילה מספר תחומי חיים (עבודה, משפחה, קהילה ופנאי) תוך בחינת ההשפעות הדדיות והשילוב בין תחומים אלה, בכדי לאפשר תכנון וראיית עתיד רחבה.

מועצת המכינותמועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות

אתר



ממכינה לקהילה - הצמחת קהילת בוגרי מכינות

מטרות התכנית:

 • חינוך והצמחת בוגרי המכינות כך 70% מהבוגרים יבחרו חמש עשרה שנה שנים אחרי השירות הצבאי לעסוק מקצועית או וולנטרית בתחומי העיסוק השונים בשירות הציבורי, במרחב המוניציפלי, החינוכי, שירותי ביטחון והצלה.
 • הקמת קהילות ועובדים ומתנדבים בשירות הציבורי, ברשות המוניציפלית ובמערכת החינוך ע"י פיתוח תכנית "בית מדרש חלוציות" הכשרת הצוותים של המכינות והוראתה במכינות.
 • הובלת המכינות להעסקתם של רכזי בוגרים בהיקף משרה מלא ע"י המכינות, ומלווים ע"י רכזי הבוגרים של המועצה, כשהם מחויבים למימוש תכנית העבודה של הפרויקט בעזרת המועצה.

מועצת הנגבמועצת הנגב

אתר

פרלמנט צעירי הנגב

מטרות התכנית:

 • יצירת מסגרת הנותנת הזדמנות לצעירים להשפיע על נושאים הנוגעים לקידום הנגב.
 • בניית קבוצה המייצגת את האינטרסים של צעירים בנגב משפיעה ומקדמת אג'נדה וסדר יום לטובת צעירים בנגב.
 • הקמת רשת צעירים מעורבים ומשתתפים בעיצוב מדיניות שמקדמת טוב משותף בנגב ובכלל.

מעשמעש לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי

אתר



מע”ש - צעירים למערכת השפעה

מטרות התכנית:

 • קידום התנאים המערכתיים להשתלבות הון אנושי בשירות הציבורי, תיאוריית השינוי של מעש מתמקדת בזיהוי וטיפול בחסמי הכניסה התשתיתיים המונעים את התחדשות השירות הציבורי. התפיסה המוליכה את פעילות הארגון הינה כי ניתן, בכלים אזרחים מגוונים, להשפיע על קידום תהליכים, מדיניות ופעולות המכוונים לשיפור והתחדשות שיטות הפעולה של השירות הציבורי, וכן לשמש כסוכן המגביר את העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי.
 • מעש פועלת במספר ערוצי פעולה: קידום ושינויי מדיניות ,בניית כלים תשתיתיים להשתלבות הון אנושי איכותי במערכת, הגברת התודעה ציבורית בדבר הצורך בהבראת השירות הציבורי.

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית השרוןמרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית – השרון

אתר


קו סיוע "צ'אט אונליין" לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

מטרות התכנית:

 • להרחיב את שעות קו צ'אט לסיוע אונליין בצורה הדרגתית על מנת לתת מענה רגשי ומידע מעשי לפונות ופונים בכל רחבי הארץ לפחות 5 ימים בשבוע.
 • להגדיל את אוכלוסיית הנשים הצעירות הנעזרות בשירותי מרכז סיוע.
 • להגדיל את הפניות מהאוכלוסייה של אנשים כבדי שמיעה וכבדי דיבור שעבורם מענה טלפוני לא רלוונטי.

נכחנ.כ.ח.

אתר



תכנית להכשרת מנטורים – תל"ם

מטרות התכנית:

 • שימור בוגרי סח"י כפעילים קהילתיים לאורך זמן כמתנדבים בקבוצות סח"י בשכונתם, כמובילים ויזמים פעילויות וכמודל לחיקוי עבור בני הנוער תוך מתן כלים להשפעה חינוכית וקהילתית ועבודה עם בני נוער.
 • יצירת קהילות נתינה המבוססות על מנהיגות מקומית של צעירים בשכונות מוחלשות בפריפריה החברתית- גאוגרפית של ישראל.
 • פיתוח מנהיגות והכשרה מקצועית של בוגרי סח"י

נחשוניםנחשונים

אתר

מיזם נחשונים

מטרות התכנית:

 • עידוד אנשי מקצוע צעירים בתחילת דרכם המקצועית (בוגרי תואר ראשון או שני) לפעול למען החברה, תוך מימוש הכישורים והיכולות המקצועיים שלהם.
 • גיבוש צוותי משימה עסקיים אשר מסייעים לארגונים חברתיים בישראל לפתח מיזמים מניבי הכנסה ולפתח את יכולות השיווק שלהם, מסייעים לעסקים קטנים באזורי עדיפות לאומית להתבסס ולהתפתח, מקדמים העסקה של אנשים עם מוגבלות בקרב ארגונים מהמגזר העסקי
 • פיתוח מודלים נוספים להשפעה על החברה הישראלית באמצעות צוותי המשימה

אור שלוםעמותת אור שלום

אתר


בוגרים לחיים

מטרות התכנית:

 • התערבות ממוקדת בליווי הורי אומנה הממשיכים להוות עורף משפחתי עבור צעירים.
 • חיזוק הקשר והתווית מדיניות ארגונית לקשר הבסיסי בין הורי משפחתונים לבין צעירים
 • מיפוי ורישות קהילתי של בוגרים על פי תחומי עיסוק ואזור גיאוגרפי.
 • בנייה וביסוס תהליכי סיום אומנה ומשפחתונים הרואים את המשך דרכו/ה של הצעיר/ה כבסיס לתהליך הפרידה והסיום.

רעות בית ישראלקבוצת רעות

אתר


פינוי בינוי חברתי

מטרות התכנית:

 • קידום חזון התחדשות עירונית חברתית קהילתית
 • עיגון מעמד דיירי עמידר בפרויקט הפינוי בינוי כך שפתרונות מגורים יינתנו בתוך מסגרת הפרויקט וייטבו את מצבם (הן מבחינת מצב הדיור והן במצב החברתי).
 • עיגון מעמד מפעלי בית ישראל והמכינה
 • עיגון מעמד קיבוץ וקהילת בית ישראל

קולקטיב אימפקטקולקטיב אימפקט – השותפות לקידום התעסוקה בחברה הערבית

אתר



קולקטיב אימפקט תעסוקת ערבים

מטרות התכנית:

 • לחולל פריצת דרך בהעסקת האוכלוסייה הערבית נדרשת בעיקר השתנות פנימית בקרב מעסיקים, המשתייכים לליבת המגזר העסקי הישראלי
 • יצירת היכרות/מודעות לקיומו של Business Case עסקי מובהק שישמש כמנוף אפשרי להנעת השינוי המיוחל.

קרן הזדמנותקרן הזדמנות

אתר


מטרות הקרן:
 • לאפשר לצעירים מקבוצות אוכלוסייה מודרות (צעירים בסיכון, צעירים עם מוגבלויות ובני מיעוטים) שלא גויסו לצבא לתרום לחברה ולהתנדב לשירות אזרחי איכותי שיסייע להם להשתלב כלכלית וחברתית ולהשיג מוביליות חברתית.
 • תמיכה בתכניות מעטפת הכוללות תכנים כמו: השלמת השכלה, הכשרה לתעסוקה, קידום אזרחות פעילה ועוד.
 • פיתוח תו תקן למדידת איכות ארגונים ותוכניות.
 • הגדלת ההשפעה באמצעות שיתופי פעולה עם כלל בעלי העניין בתחום: משרדי הממשלה, העמותות המוכרות, עמותות המעטפת, קהילות וצעירים.
 • הטמעת התפיסה, התהליכים והתקצוב בקרב גורם ממשלתי אשר ייקח על עצמו את האחריות למעטפת ולכלל התחום בסיום פעולתה של הקרן

IVN קרן יוזמהקרן IVN יוזמה

אתר

מטרת הקרן:
 • לאתר, להשקיע וללוות עסקים חברתיים בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת השפעה חברתית ויציבות כלכלית.
 • לסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב ובר קיימא.

קרן מהלךקרן מהלך

מטרות הקרן:
 • בניית תשתית ארגונית לתחום ההכנסות העצמיות בארגון ורכישת כלים עסקיים יישומיים
 • למימוש המודל.
 • בניית תכנית עבודה ייעודית ליצירת הכנסות עצמיות על פי יעד כספי מוגדר.
 • הגדלת תקציב הארגון ממקורות עצמיים.

קרן שחףקרן שחף

אתר

מטרות הקרן:
 • הקרן תומכת מדי שנה בהקמה של קהילות חדשות, מסייעת לקהילות קיימות וכן תומכת בתכניות חברתיות וחינוכיות שהקהילות מפעילות לטובת החברה.
 • הקרן תומכת ברישות בין קהילות ברמה המקומית והארצית ובארגונים מייצגים המקימים קהילות משימתיות מכל קשת החברה הישראלית.
 • קרן שח"ף מלווה את התפתחות תופעת הקהילות במחקרי הערכה, עורכת ימי עיון וכנסים ופועלת להעלאת מודעות ציבורית לתנועה זו של חלוציות חברתית.

שחריתשחרית

אתר


מקום לכולם - שינוי תרבות  בפוליטיקה המקומית

מטרות התכנית:

 • שינוי תרבותי רחב ועמוק בפוליטיקה המקומית בישראל באמצעות הקמת רשת קהילות פוליטיות, רב תרבותיות, שפועלות ברחבי הארץ לקידום טוב משותף, ומובילות שינוי חברתי עמוק וארוך טווח בתפיסות היסוד של הפוליטיקה בישראל
 • הכשרת מנהיגי קהילות מכל רחבי הארץ הפועלים לקידום טוב משותף ומובילים שינוי חברתי עמוק וארוך טווח בתפיסות היסוד של הפוליטיקה בישראל, כל קהילה ביישובה.
 • שינוי תרבותי בפוליטיקה המקומית בישראל. הקהילות הפוליטיות אשר נמצאות ברצף שבין החברה האזרחית לבין הרמה הפוליטית, יחזירו את האמון בעשייה הפוליטית המוניציפאלית והארצית, יעצבו תרבות דמוקרטית המעודדת השתתפות ולקיחת אחריות
 • הכשרת המשתתפים להיות מנהיגים בפועל במישור המוניציפאלי, בחברה האזרחית ובמגזר הציבורי תוך שימוש בכלים ותפיסות של שותפות ציבור.
 • יצירת רשת של מנהיגים מוניציפאליים ללמידת עמיתים, הפרייה הדדית וחשיבה משותפת על דרכי השפעה.

שיתופיםשיתופים

אתר

מטרות התכנית:
 • הרחבת השפעה חברתית בישראל, באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין המגזר העסקי, הציבורי והשלישי בישראל.
 • אסטרטגיות פעולה מרכזיות הכוללות יוזמות לאומיות במודל קולקטיב אימפקט, שולחנות עגולים יזומים על ידי משרדי ממשלה ומרחבי השפעה למנכ"לים חברתיים.

תופסים כיווןתופסים כיוון



מיזם בינמגזרי פיתוח קריירה ומנטורינג

מטרות התכנית:

 • צעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית משולבים בתעסוקה הולמת ומהווים קבוצה מובילה בסביבה ובחברה בכלל.
 • מתנדבים (מהעולם העסקי, בוגרי יחידות מובחרות) משפיעים ושותפים בשינוי חברתי, תוך מימוש הנכסים שצברו במהלך חייהם.
 • מעסיקים נחשפים לקבוצות צעירים מהפריפריה לקליטה בחברות.
 • יצירת רשת חברתית ומקצועית לפתיחת הזדמנויות תעסוקתיות רבות לצעירים מהפריפריה.

 

מרכזי צעירים (קרא עוד)

 

קהילות בני מקום (המענק מתקיים בשותפות עם פדרציית וושינגטון, קרן שח"ף והג'וינט)

קהילת בני מקום מתייחסת לקבוצה של תושבים, בני המקום,  שחולקים פעילות פנאי, תרבות וקהילה משותפים – ולוקחים על עצמם מעשה חברתי משותף לטובת הקהילה (בתחום איכות הסביבה, תרבות, חינוך, דיור, תחבורה או אחר).

כל המרכזים מחויבים ל- 3 מטרות בסיס:

 • איתור קבוצת מנהיגות / משימה והעברתה תהליך להקמת קהילת בני מקום
 • הקמת קהילת בני מקום פועלת ומתפקדת
 • יצירת פרויקט קהילתי משמעותי בשנה הראשונה לפעילות הקהילה

עמותת תור המדבר מלווה את מיזם ההקמה של קהילות בני מקום ביעוץ, ליווי של הצוות המקצועי במרכזי הצעירים. בנוסף, מפתחת העמותה ידע ובונה מודל בסט פרקטיס שמבוסס על קהילת הורים מעורים בטירת כרמל, ויהווה מסמך  עתידי להקמת קהילות בני מקום במרכזי צעירים.

משתתפות הקהילות במרכזי הצעירים בישובים הבאים:

 • באר שבע
 • דימונה
 • חדרה
 • ירוחם
 • ירושלים
 • כרמיאל
 • מצפה רמון
 • רהט
 • רמלה
קבוצות אזרחות פעילה (בשיתוף קרן שטיינהרדט)

קרן גנדיר, קרן שטיינהרדט וג'וינט ישראל מעוניינים לקדם פעילות של אקטיביזם חברתי בקרב צעירים, וזאת על מנת לחזק את מעורבותם האזרחית של צעירים בפריפריה ולסייע בידיהם לייצר השפעה על מגוון סוגיות מהותיות המשפיעות על איכות חייהם בישובים בהם הם חיים.

מטרות התכנית:

 • להגדיל את מספר הצעירים הלוקחים אחריות אקטיבית ופועלים להשפעה ויצירת שינוי חברתי ואזרחי.
 • לסייע לקבוצות מנהיגות, קבוצות משימה וקהילות אקטיביסטיות של צעירים ליצור שינויים משמעותיים ברמת הקהילה בה הם חיים, ברמת היישוב, האזור או המדינה
 • לחזק ולבסס את הקיימות של יוזמות מצוינות של צעירים שנועדו לקדם מגוון של נושאים בישובים בהם הם חיים

משתתפים מרכזי הצעירים בישובים הבאים:

 •  בית ג'אן
 • חדרה
 • לוד
 • ירושלים
 • מצפה רמון
 • עכו
 • רהט

איתנות ניהולית פיננסית

לאפשר למרכזי צעירים להקים ישויות משפטיות עצמאיות, לשם הרחבת הפעילות שלהם, ליצירת מקורות הכנסה נוספים, ובניית תרבות ארגונית מבוססת חדשנות ורלבנטיות לצרכי הצעירים.

משתתפים מרכזי הצעירים בישובים הבאים:

 • דימונה
 • טירת הכרמל
 • ירוחם
 • ירושלים
 • מגדל העמק
 • מצפה רמון
 • עכו
 • קרית מלאכי


קואליציות ופורומים (קרא עוד)

הציבור-החדש-ציידי הפיליםהציבור החדש (לשעבר ציידי הפילים)

אתר

 

התאחדות מרכזי הצעירים בישראלועד מנהל מרכזי צעירים

אתר

 

פורום ארגוני צעירים בדרום

 

פורום צעירות בסיכוןפורום צעירות בסיכון

אתר


 

פורום צעירים בסיכוןפורום צעירים בסיכון

אתר

 

פורום המקצועי של מנהלי ארגוני הבוגרים בישראל

 

פורום שירות אזרחיפורום השרות האזרחי

אתר