אנו מאמינים שהצעירים בישראל (המהווים היום כ- 30% מכלל תושביה) הם משאב חשוב ומרכזי למדינה. לכן אנו שואפים לכך שצעירינו יבחרו לחיות בישראל ויזכו למימוש אופטימאלי של הפוטנציאל הגלום בהם. צעירים אלה יהיו בעתיד מנהיגי המדינה ויובילו לשגשוג כלכלי, סביבתי וחברתי.

 מטרת הקרן

לקדם צעירות וצעירים בגילאי 18-30, לקראת השתלבותם בחברה כאזרחים תורמים ומועילים בכל תחומי החיים: ברמה האישית, המשפחתית, החברתית והתעסוקתית.

 

מיהו צעיר

מיהו צעיר 340
בשנים האחרונות עלתה המודעות למאפיינים המייחדים את קבוצת הגיל של בני ה-20 ל-30 ואפילו 35.
מופיע שלב חדש המאפיין את החברה בת זמננו.
חמש אבני דרך מציינות את המעבר לבגרות: סיום לימודים, עזיבת בית ההורים, עצמאות כלכלית, נישואים, בניית מעגל שייכות חברתי.
מתוך כך, יש להתייחס לתקופת הבגרות הצעירה כאל תקופה קריטית שמשפיעה על חייו של האדם והבחירות שיעשה בשלב זה יקבעו את צורת חייו, את הישגיו ואת אושרו בעתיד.

למידע ומאמרים נוספים

יעדים מרכזיים

יעדים מרכזיים 340
במאמציה להגברת המודעות לקיומה של אוכלוסיית הצעירים כקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים, הקרן תפעל:

  • לעודד גופים הפועלים ליצירת מדיניות (ברמה ארצית ועירונית) המקדמת צעירים בישראל.
  • להעצים ולתרום להתמקצעות הארגונים בתחום.
  • לקדם מענים ושירותים למען צעירים בישראל.
  • ליצור מנהיגות צעירה ומעורבת.
  • לתרום לפיתוח ידע מקצועי ומחקר יישומי בתחום.

קרא עוד

 

 תחומי ליבה ושותפויות אסטרטגיות

במהלך השנים האחרונות תומכת קרן גנדיר בתכניות המיועדות לצעירים. בין השאר היתה הקרן בין המייסדים של מרכזי הצעירים בישראל, היתה שותפה לפיתוח תחום שירות אזרחי לאוכלוסיות מודרות וממקימי קרן הזדמנות, עודדה תכניות מנהיגות ופיתוח קהילות צעירות, היתה שותפה להקמת תכניות המיועדות לצעירים בוגרי מסגרות חוץ ביתיות ועוד. להלן פירוט תחומי פעילות הליבה של הקרן:

מרכזי צעירים ברחבי הארץ

תחום פעילות מרכזי צעיריםמרכזי הצעירים מהווים פלטפורמה אסטרטגית מערכתית המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי צעירים בישובים בהם הם חיים. מרכזי הצעירים מחזקים את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ויוצרים חברת צעירים בעלת חוסן פנימי, המגלה מנהיגות ואחריות חברתית.

קרא עוד

שרות אזרחי וקרן הזדמנות

תחום פעילות קרן הזדמנות2קרן הזדמנות הינה שותפות ייחודית בין קרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל לקידום השירות האזרחי בישראל.
מטרת הקרן היא להעניק אפשרות לשירות משמעותי ואפקטיבי לאלפי צעירים המעוניינים לשרת ורואים זאת כזכות, ביניהם: צעירים בעלי מוגבלויות, צעירים במצבי סיכון וצעירים בחברה הערבית.

קרא עוד

אזרחות פעילה ומנהיגות צעירים

תחום פעילות מעורבות
מטרתנו: לעודד ולפתח מנהיגות בקרב צעירים בישראל, ולהגדיל את מספר הצעירים הבוחרים באקטיביזם ככלי לקידום האינטרסים של בני גילם והחברה הישראלית. אנו נתמקד ביצירת קבוצות מנהיגות צעירים ובהגדלת מספר הצעירים הפעילים בשירות הציבורי, כחברי כנסת וכחברי מועצה בשלטון המקומי.

קרא עוד

קואליציות
ופורומים

תחום פעילות פורומים2
בשנים האחרונות מתחזקת במגזר השלישי התובנה, כי בעיות חברתיות רחבות היקף מחייבות שותפות של מגוון שחקנים, גמישות ועבודת צוות לקידום שינוי ממשי בשדה החברתי. על בסיס תובנה זו החלה קרן גנדיר להתניע ולאפשר התארגנויות משותפות של ארגונים בעלי תחום עיסוק משותף באמצעות פורומים אפקטיביים.

קרא עוד

תשתיות ארגוניות ופיתוח ידע

Student-Reading-in-Librar-008קרן גנדיר תומכת בפיתוח הידע הקיים בתחום הצעירים ברמות שונות:

  • ידע ומחקר אקדמי.
  • גיבוש ניירות עמדה.
  • איגום ידע ופיתוח מודלים.
  • פיתוח תשתיות ארגוניות.
  • הנגשת מידע אודות שירותים וזכויות לצעירים.

קרא עוד

פורטל זכויות
הצעירים

פורטל זכויות צעירים
קרן גנדיר תמכה ומימנה פעילות יעודית ליצירת פורטל זכויות מלא לתחום הצעירים בישראל. פורטל זכויות זה משולב בפורטל הזכויות הכולל שמקדמת עמותת "כל זכות".
קרן גנדיר תמכה ומימנה פעילות יעודית ליצירת פורטל זכויות מלא לתחום הצעירים בישראל. פורטל זכויות זה משולב בפורטל הזכויות הכולל שמקדמת עמותת "כל זכות".

קרא עוד