שירות אזרחי וקרן הזדמנות

קרן הזדמנות הינה שותפות ייחודית לקידום השירות האזרחי בישראל בין שמונה קרנות פילנתרופיות:

 • Charles H. Revson Foundation
 • The Lucius N/ Littaue Foundation
 • UJA Federation
 • הקרן המפחתית ע"ש תד אריסון
 • קרן גנדיר
 • קרן משפחת רודרמן
 • קרנות הביטוח הלאומי – קרן לילדים ונוער בסיכון
 • שיתופים

 

שירות אזרחי

קרן הזמנות שרות אזרחי3
השירות האזרחי הוא פלטפורמה חשובה ומרכזית המסייעת לצעירים אשר אינם מתגייסים לצבא להשתלב במסלול נורמטיבי כאזרחים תורמים ומועילים.

כ- 51% מהמועמדים לגיוס בכל שנתון אינם מתגייסים לצבא.
אלפים רבים מתוכם מעוניינים לשרת ורואים זאת כזכות, ביניהם צעירים עם מוגבלויות, צעירים במצבי סיכון וצעירים בחברה הערבית.

קרן גנדיר רואה בקידום השירות האזרחי כאחד מיעדיה המרכזיים לתמיכה בתחום הצעירים.

אפקטיביות התכנית

שירות אזרחי תכניות מעטפת 340
מחקרים מראים שהשירות האזרחי אפקטיבי בתנאים הבאים:

 • מסגרת השירות היא התנדבותית והצעיר משתתף בה מתוך בחירה בתפקיד משמעותי ותורם.
 • במהלך השירות משולבים הצעירים במערך הכשרה כדי לבצע את תפקידם בצורה מקצועית ואיכותית.
 • לכל צעיר מוצע ליווי אישי וקבוצתי שוטף, המקדם את יכולתו האישית, המקצועית והחברתית.
 • השירות הוא שלב ראשון וחשוב בתהליך בחירת הקריירה של הצעיר לקראת היותו אזרח פעיל ותורם.

לשם מימוש המטרות בתחום, יזמה הקרן יחד עם שותפים נוספים את הקמתה של קרן הזדמנות:

 

הרציונל

קרן הזדמנות זיהתה את פלטפורמת השירות האזרחי כבעלת פוטנציאל להשפיע על אוכלוסיות שאינן מתגייסות לצבא, ולאפשר להן לתרום ולרכוש כלים לחיים נורמטיביים- להשכלה ולתעסוקה. הקרן בחרה לקדם פלטפורמה זו במידת האפשר .

מטרת הקרן היא לאפשר לצעירים מקבוצות אוכלוסייה מודרות (צעירים בסיכון, צעירים עם מוגבלויות ובני מיעוטים) שלא גויסו לצבא לתרום לחברה ולהתנדב לשירות אזרחי איכותי שיסייע להם להשתלב כלכלית וחברתית ולהשיג מוביליות חברתית.

הקרן עושה זאת באמצעות תמיכה בתכניות מעטפת הכוללות תכנים כמו: השלמת השכלה, הכשרה לתעסוקה, קידום אזרחות פעילה ועוד. תכניות אלה פועלות על פי סטנדרטים מקצועיים ומסייעות לצעירים להשתלב בצורה מיטבית כאזרחים מועילים ותורמים.

אוכלוסיות היעד

הבחירה באוכלוסיות היעד הספציפיות (צעירים בסיכון, צעירים עם מוגבלויות ובני מיעוטים):  דווקא אוכלוסיות אלו, הנמצאות במצב של הדרה ושוליות חברתית אינן מוזמנות לשירות צבאי ובכך נמנע מהן כרטיס כניסה חשוב לחברה הישראלית. הן זקוקות לאלטרנטיבה ראויה שבמסגרתה יוכלו לתרום, להיכלל ולקבל סיכוי לעתיד אחר.

השקעה בעלת ערך והישגים ראשוניים

מחקרים מהעולם מוכיחים שבוגרי תכניות איכותיות של שירות אזרחי הופכים לאזרחים פעילים ולעצמאיים יותר בחייהם האישיים והקהילתיים. כמו כן, יש בידינו הוכחות מחקריות לכך שהשירות תורם ערך כלכלי חיובי, מובהק ומהותי למשק בגין כל אחת מאוכלוסיות היעד.

מחקר עלות תועלת שירות אזרחי

הישגים: הגם שהקרן החלה לפעול לפני שנתיים בלבד, ניתן לציין בסיפוק כמה הישגים משמעותיים:

 • הוקמה ועדת תו תקן למעטפת השירות האזרחי לצעירים עם מוגבלויות וצעירים בסיכון במסגרתה הוגדר תו תקן איכות לתוכנית מעטפת ראויה ולגוף ראוי להפעלתה.
 • לראשונה, המדינה הכירה בחשיבות תוכנית המעטפת ומשקיעה בכך 1,400,000 ₪ בכל שנה.
 • הקרן חברה לשותפות עם הממשלה ומוציאה מכרז משותף לקרן ולממשלה עבור צעירים בעלי מוגבלויות וצעירים בסיכון.