מעורבות ומנהיגות צעירים

מטרת הקרן בתחום זה היא לעודד ולפתח מנהיגות בקרב צעירים בישראל, ולהגדיל את מספר הצעירים הבוחרים באקטיביזם ככלי לקידום האינטרסים של בני גילם ולקידום החברה הישראלית.

 

יעדים מרכזיים

קרן גנדיר מצפה שפעילותה תסייע לגידול משמעותי בנושאים הבאים:

 • מספר האקטיביסטים הצעירים ממגוון אוכלוסיות (עולים וותיקים, במרכז ובפריפריה, נשים וגברים, יוצאי קבוצות אתניות שונות), הפועלים כיחידים וכקבוצות בשדה החברתי, בשדה העסקי, בשדה הציבורי ובשדה הפוליטי.
 • מספר חברי המועצה הצעירים בשלטון המקומי ומספר חברי הכנסת הצעירים.

 • מספר הצעירים הנקלטים בשירות הציבורי.

 • מספר קבוצות המנהיגות לצעירים הפעילות במרכזי הצעירים ברחבי הארץ ובארגוני הצעירים במגזר השלישי.

 

פעולות עיקריות של הקרן

מנהיגות מעורבות הקרן340

 • תמיכה בתכניות לקידום שילוב צעירים איכותיים (משכילים, מצטיינים) במגזר ציבורי.
 • עידוד הקמה של קבוצות מנהיגות במרכזי הצעירים ובארגוני צעירים ותמיכה בהן.
 • הערכת אפקטיביות של תכניות מרכזיות וגיבוש best practice לקבוצות מנהיגות.
 • תמיכה בקהילות צעירים ובקהילות צעירים בני המקום כביטוי למנהיגות צעירים.
 • תמיכה בהקמת ארגונים של בוגרי תכניות המנהיגות.

הישגים מרכזיים

מעורבות הישגים מרכזיים3

 • עשרות קבוצות מנהיגות פועלות במרכזי הצעירים ובארגוני הצעירים ברחבי הארץ ומקדמות פרויקטים לטובת צעירים ולטובת הכלל.
 • סקר גיאוקרטוגרפיה קבע כי צעירים הפעילים בקבוצות מנהיגות בפריפריה מתאפיינים בתחושת שייכות גבוהה ליישובם, ותחושת מסוגלות לקדם שינוי במוקדי קבלת ההחלטות ביישוב.
 • פעילים רבים לקחו חלק בבחירות המוניציפליות.
 • גובש מודל best practice להקמת קבוצת מנהיגות במרכז צעירים (בסיוע ארגון "מידות").

  לקריאת המודל לחץ כאן

פעילות הקרן – סרטונים

 

קהילות וקרן שח"ף

קהילת שח"ף (שותפות חברתית פעילה) היא מודל של התיישבות קבע חברתית המוקמת על ידי קבוצה של צעירים באזורי פריפריה גיאוגרפית-חברתית, ומטרתה היא יצירת שותפות עם הקהילה במקום לצורך קידום החינוך, הרווחה והחברה. כיום פעילות ברחבי הארץ עשרות קהילות המצליחות ליצור שותפות עם הקהילה המקומית ולהשפיע באופן משמעותי על תהליכים חברתיים וחינוכיים יחד עם בני המקום.

קרן שח"ף היא שותפות ייחודית בין פילנתרופים ישראלים מהארץ ומחו"ל, אשר חברו יחד במטרה לפתח ולקדם תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות מכל מגזרי החברה והתפוצות, המשולבות בקהילה המקומית, ואשר יובילו לשינוי חברתי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.

מטרת הקרן היא להעניק תמיכה כלכלית, מקצועית וארגונית לקהילות הצעירים המשימתיות. הקרן תומכת בקהילות קיימות ומסייעת גם בהקמת קהילות חדשות, במטרה להגיע בעוד 5 שנים להיקף כולל של 350 קהילות המאורגנות כרשת והפועלות כתנועה מחוללת שינוי.

השותפים בקרן הם קרן גנדיר, קרן אורן, קרן רש"י, הסוכנות היהודית, הג'וינט, קרן שטיינהרט, קרן ראסל ברי, קרן מורנינגסטאר, פדרציית ניו-יורק, קרן אריסון, קרן מאירוף, יד הנדיב, מריו סגל, שאול ובתיה שני וכן תורמים אנונימיים מהארץ ומחו"ל.

מידע נוסף – אתר קרן שח"ף