אנחנו מתכננים ומתחדשים:

בשנת 2017 קרן גנדיר מקדישה את מאמציה לבחינה ולבניה מחודשת של האסטרטגיה שלה בתחום הצעירים.

לפיכך הקרן לא תצא בשנה זו בקול קורא, ולא תקבל בקשות חדשות.

אנא עקבו אחר עדכונים בנושא לקראת 2018.

סיום הגשת בקשות לשלב ב' של קול קורא 2016 – לתכניות ומיזמים בתחום הצעירים

לשלב ב' עברו 23 בקשות במגוון רחב של תחומי פעילות ונושאים.

תשובות ישלחו לארגונים עד לתאריך ה- 01/09/2016.

סיום הגשת בקשות לשלב א' של קול קורא 2016 – לתכניות ומיזמים בתחום הצעירים

הקרן קבלה עשרות רבות של בקשות לבחינה בשלב א' של קול קורא 2016 ומודה לכל המגישים שטרחו והציעו תכניות חשובות ומעניינות.

תשובות ישלחו לארגונים עד לתאריך ה- 02/05/2016.

קול קורא 2016 – לתכניות ומיזמים בתחום הצעירים

קול קורא 2016 – בקשות חדשות 

קרן גנדיר שואפת לחברה ישראלית המעניקה לאזרחיה שוויון הזדמנויות, מאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי של כל אחת ואחד מהם ומעודדת אותם לנתינה ולקבלת אחריות לסביבתם ולקהילתם, והכול מתוך כבוד לזולת ואומץ לחולל שינוי.

אנו מאמינים שהצעירים בישראל הם משאב חשוב ומרכזי למדינה, לכן אנו שואפים לעודד ולפתח מנהיגות בקרב צעירים בישראל ולהגדיל את מספר הצעירים הבוחרים באקטיביזם ככלי לקידום האינטרסים של בני גילם ולקידום החברה הישראלית.

הקרן רואה בצעירים כמנוע מרכזי המשפר את ההון החברתי הקיים. באמצעות התמיכה מבקשת הקרן לסייע להגשמת הפוטנציאל האזרחי, החברתי, התרבותי, הכלכלי והפוליטי של צעירים; להגדיל את מעגל הצעירים והארגונים העוסקים בעשייה חברתית בתחום הצעירים, לפתח ערוצים שונים לקידום נושאים חברתיים ולמצוא יוזמות מגוונות, המכוונות לערב צעירים בערוצים חברתיים פוליטיים.
תמיכה בהתארגנויות אלו נתפסת על ידינו כתנאי הכרחי לקידום השתתפות פעילה של אזרחים ולבניית הון חברתי וככלי חשוב ליצירת שינוי חברתי.

קרן גנדיר קוראת לארגונים ותכניות, בתחום הצעירים (גילאי 18-30) להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות הפועלות בפריסה ארצית

1. השפעה – התמיכה תינתן לתכניות ארציות בעלות פוטנציאל אימפקט רחב הן בהיקף המשתתפים  ובמידת ההשפעה על תחום הצעירים בישראל.

2. תחומי פעילות – התמיכה תינתן לתוכניות בתחומים הבאים:

 • צעירים וצעירות בסיכון
 • קידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים וצעירות
 • קידום מנהיגות, השתתפות אזרחית ומעורבות חברתית בקרב צעירים וצעירות
 • קידום מודעות והנגשה של שירותים לצעירות וצעירים
 • קהילות בוגרים של תכניות המעודדות את הבוגרים לקחת אחריות ולקדם אג'נדה ויזמות חברתית
 • מניעה, סיוע וטיפול באלימות מינית כלפי צעירות וצעירים
 • התמיכה אינה מיועדת לתוכניות שאוכלוסיית היעד שלהן היא סטודנטים ו/או צעירים לפני צבא ובמהלך הצבא

3. תינתן עדיפות לתוכניות אשר:

 • הינן בעלות ייצוג רב תרבותי הולם
 • מופעלות בשיתוף של מספר ארגונים

4. קריטריונים נוספים לבחינת הבקשות:

 • הנחות העבודה מבוססת על איסוף צרכים והבנת השטח
 • מודל הפעולה מבוסס על ניסיון וידע מקצועי
 • תכניות מגובשות, בעלות פוטנציאל הצלחה גבוה
 • תכניות בעלות בסיס כלכלי איתן – הן בעלות למשתתף והן בשותפים נוספים

  תהליך הגשת הבקשה

בשלב א' יגישו הארגונים המעוניינים בקשה בהיקף של עד 4 עמודים בלבד בפורמט המצורף.

קול קורא 2016 שלב א'

    את הבקשה כולל המסמכים יש לשלוח לקרן גנדיר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת המייל: noa.h@Gandyr.com

    את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה- 21/04/2016 בשעה 11:00 בבוקר

 • אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה, במידה ולא קבלתם אישור כזה אנא פנו מידית למשרדי הקרן לבירור סטטוס הבקשה.
 • הקרן תשלח תשובות לארגונים עד לתאריך ה- 02/05/2016
 • ארגונים אשר יעברו לשלב ב' יתבקשו להגיש מסמך מפורט יותר שיועבר אליהם בהמשך.