קול קורא לשנת 2020 לפיתוח תשתיות ארגוניות עבור ארגונים וקואליציות הנתמכים ע"י קרן גנדיר – שלב א'

שימו לב – בהמשך להנחיות משרד הבריאות, מועד הגשת הבקשות נדחה ל-20/4/2020

אנו מזמינות אתכם למקד את הבקשות בחיזוק תשתיות הארגון אשר חיוניות לכם ביותר לאור המצב בעת הזו

הנהלת קרן גנדיר מבקשת לסייע לארגונים השותפים להתפתח ולשפר יכולות ותשתיות ארגוניות.

לפיכך, אנו מפרסמים זו השנה העשירית, קול קורא לפיתוח יכולות ארגוניות.

1.      למי מיועדת התמיכה

ארגונים, שותפות של מספר ארגונים, קואליציות ופורומים, הנתמכים נכון למועד הגשת הבקשה על ידי קרן גנדיר, או שנתמכו על ידי הקרן בשלוש השנים האחרונות. במקרים חריגים, תשקול הקרן תמיכה בארגונים אשר עיקר פעילותם בתחום הצעירים אך לא קבלו מענק מהקרן. במקרים אלו יש לפנות לקרן מראש לקבלת אישור הגשה.

2.      מהות התמיכה

התמיכה הינה חד פעמית ומיועדת לסייע לארגון ליצור או לחזק יכולות ותשתיות ארגוניות במגוון תחומים, כגון:

 •  שיווק – פיתוח יכולות שיווקיות של הארגון והגדלת חשיפה לקהל היעד, ייעוץ וסיוע במיתוג וחידוד מסרים, פיתוח של מערכות טכנולוגיות עבור הנגשת שירותים, שיווק ומיתוג, מימון קמפיין שיווקי או מהלכי שיווק ממוקדים
 • קידום מדיניות – פיתוח מדיניות, סנגור, קידום מדיניות מול הממשלה
 • פיתוח מיזמים מניבי הכנסה
 • פיתוח מערכות טכנולוגיות ומערכות מידע
 • מחקר ומדידה
 • הכשרות מקצועיות לצוות: פיתוח צוות, פיתוח מיומנויות ניהול
 • ניהול פיננסי
 • ניהול ארגון מגוון-תרבותית

 תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות הפעילות ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע בארגון.

 3.      התהליך
את הבקשות יש להגיש בהתאם לפורמט מטה. אורך הבקשה לא יעלה על שני עמודים. ארגונים או קואליציות המעוניינים יגישו בקשתם עד לתאריך ה-01.04.2020 לכתובת המייל noa.h@gandyr.com.

לבקשה תצורף התחייבות בכתב של מנכ"ל העמותה או יו"ר הקואליציה להובלת המהלך במידה ויאושר המענק. במידת הצורך לאחר הגשת הבקשה הראשונית נעמוד אתכם בקשר לצורך השלמת מידע או בירורים נוספים. בקשות שיעברו לשלב ב' יגישו הצעה מפורטת על פי פורמט שישלח בהמשך.

פורמט להגשת הבקשה הראשונית (עד 2 עמודים):

אנא ראו את הקובץ המצורף לפירוט פורמט ההגשה

4.      תהליך הבחירה:

קריטריונים לבחינה

 • תינתן עדיפות לבקשות שיציגו קשר ברור בין הפעילות המוצעת לבין שיפור התנהלות הארגון
 • תינתן עדיפות לבקשות שיציגו יעדים מדידים ומערך מדידה מוגדר לבחינת אפקטיביות הפעולות שנעשו
 • תינתן עדיפות לבקשות, התואמות לשלב הנוכחי בחיי הארגון, ואשר הוכחה נחיצותן לארגון/קואליציה

דגשים נוספים

 • ארגון חברתי – מחויבות מנכ"ל העמותה ואחריותו/ה להובלת התכנית היא תנאי הכרחי לאישור המענק.
 • שותפות או קואליציה – מחויבות כלל השותפים והיו"ר ואחריותם להובלת התוכנית הינה תנאי הכרחי לאישור המענק.
 • לחלק מן הבקשות שיעברו לשלב הבא תינתן אפשרות לקבל ייעוץ של איש מקצוע מתחום רלוונטי על מנת לסייע בידם בתהליך מיקוד הצורך וגיבוש מודל הפעולה המיטבי לקראת הגשת הבקשה המפורטת.
 • כאמור, תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות הפעילות ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע בארגון.

לפרטים נוספים, הנחיות ופורמט הגשה

הסתיימה ההגשה לקול הקורא 2019 – תשובות ישלחו עד 31.12.19

קול קורא לשנת 2019 לתכניות ומיזמים בתחום הצעירים – שלב א'

קול קורא 2019 – בקשות חדשות

קרן גנדיר מקדמת השתתפות אזרחית של צעירים בישראל ותומכת בפעילותם של ארגונים אשר עושים זאת, מתוך שאיפה להגביר את השפעת הצעירים ואת יכולתם לקדם נושאים הנוגעים לחברה ככלל ולצעירים בפרט. במסגרת עיסוקנו בנושא פיתחנו בשותפות עם הרשת להתנדבות ישראלית את המחוון להשתתפות אזרחית של צעירים. המחוון נשען על התפיסה של ההשתתפות האזרחית החדשה, שמשמעותה לקיחת אחריות והשפעה על איכות החיים בהקשר של ראיית הכלל ובמגוון רחב של דרכי השתתפות. המסמך מופיע באתר קרן גנדיר, קישור למסמך.

במהלך שנת 2017 קיימנו תהליך אסטרטגי. במסגרת התהליך הוגדרו מספר ערוצי פעולה מרכזיים של הקרן בשנים הקרובות. שניים מן העקרונות שהוגדרו הינם:

 • קשרים ושיתופי פעולה- מערכת קשרים והשפעה הדדית בין גופים משלושת המגזרים, שפועלים בתחום ומביאה לשיפור התחום.
 • מגוון- מגוון גדול ומשתנה של שחקנים הפועלים בתחום, אשר יוצר מענים המאפשרים ביטוי לריבוי קולות וצרכים של אוכלוסיות בעלות אופי שונה.

על מנת להמשיך ולקדם את ההשתתפות האזרחית של צעירים וזאת בהלימה לעקרונות העבודה של האסטרטגיה, קרן גנדיר קוראת לארגונים, מיזמים ותוכניות, בתחום הצעירים (גילאי 18-30), להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות העונות לשני הקריטריונים הבאים:

        i.            תוכניות המקדמות בקרב משתתפיהן ובוגריהן השתתפות אזרחית שמטרתה לטפח יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. על התוכניות לפעול ברוח העקרונות הבאים:

 • כבוד האדם כבסיס לפעולה משותפת
 • הכרות ואמפטיה אל האחר, הפחתת דעות קדומות
 • רגישות לאי שוויון ואפליה
 • אחריות, השתתפות ופעולה אזרחית

      ii.            תוכניות המופעלות כשותפות בין ארגונים ((Joint Venture:
שותפות חדשה של תוכניות או מיזמים המשותפים לשני ארגונים או יותר, לפעילות בתחום ההשתתפות האזרחית (כמפורט בקריטריון Ι) בצורה סינרגטית המשלבת את נכסי הארגונים ומביאה לתוצאה טובה יותר מעבודת הארגונים בנפרד. על שיתוף הפעולה להיות:

 • חדש – גופים שלא שיתפו פעולה בעבר או תכניות שת"פ חדשות
 • מהותי – נוגע למרכיבים המרכזיים והחשובים בתוכנית
 • בעל ערך – על הגופים המגישים יחד את בקשת התמיכה להיות בעלי מאפיינים משלימים בהיבט אחד או יותר (מקצועי, נגישות או מומחיות בקהלי יעד, גאוגרפי ועוד) כך ששיתוף הפעולה ביניהם ייצור ערך מוסף לכל ארגון בנפרד וליכולת להשיג תוצאות במסגרת התוכנית

כיווני פעולה אפשריים:

 • שיתוף פעולה בין גוף חינוכי/ רעיוני לארגון צעירים להכשרה ולעידוד פעולה של צעירים בהקשרים הרלוונטיים
 • שיתוף פעולה בין שני ארגוני צעירים (או יותר) מקהילות שונות בחברה הישראלית לקידום דיאלוג, שינוי עמדות ופעולה משותפת על פי העקרונות המפורטים בקריטריון Ι.
 • שיתוף פעולה של מספר ארגוני צעירים מקהילות דומות לקידום פעולה עם קהילות אחרות ולמענן
 • ועוד…..

לפירוט דרישות הקול הקורא ופורמט הבקשה

הנחיות כלליות

1. השפעה – התמיכה תינתן לתכניות הפועלות בפריסה ארצית, בעלות פוטנציאל אימפקט רחב הן בהיקף המשתתפים  והן במידת ההשפעה על תחום הצעירים בישראל.
2. התמיכה אינה מיועדת לתוכניות לסטודנטים ו/או צעירים לפני צבא ובמהלך הצבא

3. תינתן עדיפות לתוכניות אשר:

 • הינן בעלות ייצוג רב תרבותי הולם
 • הנחות עבודתן מבוססת על מיפוי צרכים והבנת השטח
 • מודל פעולתן מבוסס על ניסיון וידע מקצועי ומוכח מחקרית
 • תכניות בעלות מודל כלכלי ריאלי הן בחישוב עלות למשתתף והן במעורבות של שותפים מממנים נוספים

תהליך הגשת בקשות שלב א

 • את הבקשה כקובץ Word כולל המסמכים יש לשלוח לקרן גנדיר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המייל noa.h@gandyr.com
 • בעת הגשת הבקשה יש לציין במייל לאיזו קטגוריה מוגשת הבקשה (חדשנות או שיתופי פעולה)
 • את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה- 24/11/2019 בשעה 10:00 בבוקר
 • אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה, במידה ולא קבלתם אישור כזה אנא פנו מידית למשרדי הקרן לבירור סטטוס הבקשה
 • הקרן תשלח תשובות לארגונים עד לתאריך ה- 31/12/2019
 • ארגונים אשר יעברו לשלב ב' יתבקשו להגיש מסמך מפורט יותר שיועבר אליהם בהמשך.

לפירוט דרישות הקול הקורא ופורמט הבקשה

**הקול הקורא הסתיים** קול קורא להגשת בקשות למלגת לימודי תעודה בהדרכה וייעוץ קריירה

בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל–אביב לאנשי צוות בארגונים שותפים לקרן גנדיר

גם השנה, כחלק מפעילות קרן גנדיר לקידום ההתמקצעות של תחום ייעוץ הקריירה לצעירים, החליטה הנהלת הקרן לאשר מענק מיוחד לטובת מלגות לימודי תעודה בהדרכה ובייעוץ קריירה לצעירים, בניהולה האקדמי של פרופ' רחל גלי צינמון, העומדת בראש המעבדה למחקר וליעוץ בהתפתחות קריירה, בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. בשנת תשע"ט התכנית מתוכננת להתחיל בחודש אוקטובר 2018. התכנית מתקיימת אחת לשבוע בימי חמישי, בין השעות 9:00 – 14:00.

 למי מיועדות המלגות? (תנאי הסף)

 המלגות מיועדות לעומדים במכלול הדרישות המפורטות מטה:

 1. בעלי תואר שני (תישקל  קבלתם של מועמדים בעלי תואר ראשון וניסיון בעבודה עם מבוגרים צעירים).
 2. עובדים בפועל עם צעירים בתחום ייעוץ הקריירה.
 3. בעלי ותק של לפחות שנתיים, ומחויבות לשנת עבודה נוספת, לפחות, בארגון.
 4. מועמדים שההכשרה נחוצה להם בתפקידם לפי חוות דעת של מנהל הארגון.
 5. מחויבים לעמוד בכל המטלות המפורטות בתכנית.
 6. מחויבים להעביר את הידע שנרכש במהלך התכנית ולהטמיעו בארגון בו הם עובדים.
 7. עדיפות תינתן למועמדים הבאים:
  1. עובדים בארגונים חברתיים העובדים עם צעירים
  2. עובדי ממשלה ורשויות מקומיות העובדים עם צעירים

עדיפות במתן המלגה

 עדיפות תינתן לבעלי תפקידים במשרה מלאה (או לבעלי אחוז המשרה הגבוה יותר מבין המבקשים).

קרן גנדיר שואפת לתמהיל מגוון מבחינת גודל, תחום עיסוק ופריסה ארצית של הארגונים שייהנו מפירות ההכשרה, ועל כן תמהיל מקבלי המלגות יושפע אף הוא משיקולים אלה.

גובה המלגה

 גובה שכר הלימוד לארגונים שותפים לקרן גנדיר הוא 7,750 ש"ח (ניתנה הנחה על העלות המלאה של התכנית שהיא 8,250 ש"ח). גובה המלגה יהיה עד 5,000 ₪  מתוך שכר הלימוד. גובה המלגה ייקבע בהתאם למבחן הכנסה של איש/אשת הצוות מגישי הבקשה, וכן בהתאם למידת החשיבות שמייחס הארגון להכשרת איש/אשת הצוות מגיש/ת הבקשה בתחום זה.

לתשומת לבך, מספר המלגות מוגבל.

לעובדי ארגונים חברתיים ורשויות מקומיות, הארגון אליו משתייך העובד יהיה מחויב לממן 500 ש"ח נוספים מתוך שכר הלימוד מעבר למלגה שתינתן ע"י גנדיר, ויתרת שכר הלימוד תשולם ע"י המשתתף/ת.

 הגשת בקשה למלגה לקרן גנדיר והשלמת הרישום והגשת המועמדות באוניברסיטת תל-אביב, יבוצעו עד לתאריך  30 ליוני 2018 באופן הבא:

הגשת בקשה למלגה:

לבקשת המלגה מהקרן יש לשלוח:

 1. טופס מלא של בקשת מלגה – מצורף מטה.
 2. טופס מלא של אישור מנכ"ל הארגון – מצורף מטה.
 3. מסמכים להוכחת רמת הכנסת המבקש כמפורט בטופס

לטופס הבקשה

את הבקשה המלאה ואת המסמכים המצורפים יש לשלוח לנועה במייל noa.h@Gandyr.com

במקביל לשליחת המסמכים לקרן, יש להירשם ולהגיש מועמדות, בצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט באתר אוניברסיטת תל-אביב, בקישור הבא:

https://education.tau.ac.il/morim/career

לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם ד"ר יפה בן עמי,  בדוא"ל yaffabe@tauex.tau.ac.il

או בטלפון 03-6408466.

 •  מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבוצתי שיתקיים במהלך החודשים יוני-יולי 2018.
 • תשובות סופיות ימסרו עד סוף חודש  אוגוסט