קול קורא לשנת 2021 לפיתוח תשתיות ארגוניות

עבור ארגונים וקואליציות הנתמכים ע"י קרן גנדיר – שלב א'

הנהלת קרן גנדיר מבקשת לסייע לארגונים השותפים להתפתח ולשפר יכולות ותשתיות ארגוניות.

לפיכך, אנו מפרסמים זו השנה האחת עשרה, קול קורא לפיתוח יכולות ארגוניות.

1.      למי מיועדת התמיכה
ארגונים, שותפות של מספר ארגונים, קואליציות ופורומים, הנתמכים נכון למועד הגשת הבקשה על ידי קרן גנדיר, או שנתמכו על ידי הקרן בשלוש השנים האחרונות. במקרים חריגים, תשקול הקרן תמיכה בארגונים אשר כל פעילותם בתחום הצעירים והם פועלים בפריסה ארצית ורחבת היקף אך לא קבלו מענק מהקרן. במקרים אלו יש לפנות לקרן מראש לקבלת אישור הגשה.

2.      מהות התמיכה

התמיכה הינה חד פעמית לתקופה של עד שנה ומיועדת לסייע לארגון ליצור או לחזק יכולות ותשתיות ארגוניות במגוון תחומים, אנא ראו פירוט במסמך המצורף.

תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות הפעילות ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע בארגון או לתקורה.

3.      התהליך
את הבקשות יש להגיש בהתאם לפורמט מטה. אורך הבקשה לא יעלה על שני עמודים. ארגונים או קואליציות המעוניינים יגישו בקשתם עד לתאריך ה-7.4.2021 בשעה 12:00 לכתובת המייל noa.h@gandyr.com.

לבקשה תצורף התחייבות בכתב של מנכ"ל העמותה או יו"ר הקואליציה להובלת המהלך במידה ויאושר המענק. במידת הצורך לאחר הגשת הבקשה הראשונית נעמוד אתכם בקשר לצורך השלמת מידע או בירורים נוספים. בקשות שיעברו לשלב ב' יגישו הצעה מפורטת על פי פורמט שישלח בהמשך.

פורמט להגשת הבקשה הראשונית מופיע במסמך המצורף


4.      תהליך הבחירה:

קריטריונים לבחינה

 • פיתוח התשתיות הינו עבור תחום הצעירים בארגון בלבד
 • תינתן עדיפות לבקשות שיציגו קשר ברור בין הפעילות המוצעת לבין שיפור התנהלות הארגון
 • תינתן עדיפות לבקשות שיציגו יעדים מדידים ומערך מדידה מוגדר לבחינת אפקטיביות הפעולות שנעשו
 • תינתן עדיפות לבקשות, התואמות לשלב הנוכחי בחיי הארגון, ואשר הוכחה נחיצותן לארגון/קואליציה
 • כאמור, קרן גנדיר רואה חשיבות גדולה בפיתוח המשאב האנושי בארגונים תמיד ובמיוחד בתקופה זו.

דגשים נוספים

 • ארגון חברתי – מחויבות מנכ"ל העמותה ואחריותו/ה להובלת התכנית היא תנאי הכרחי לאישור המענק
 • שותפות או קואליציה – מחויבות כלל השותפים והיו"ר ואחריותם להובלת התוכנית הינה תנאי הכרחי לאישור המענק
 • לחלק מן הבקשות שיעברו לשלב הבא תינתן אפשרות לקבל ייעוץ של איש מקצוע מתחום רלוונטי על מנת לסייע בידם בתהליך מיקוד הצורך וגיבוש מודל הפעולה המיטבי לקראת הגשת הבקשה המפורטת
 • כאמור, תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות הפעילות ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע או תקורה בארגון. הארגון יוכל להכליל הוצאות אלו כל עוד אינן נכללות במצ'ינג לסכום המבוקש מהקרן
 • הקרן לא תממן עבודה שהתבצעה טרם אישור המענק
 • הקרן לא תממן רכישת ציוד

לפרטים נוספים, הנחיות ופורמטי הגשה

**הקול הקורא הסתיים** קול קורא – קרן גנדיר 2020 – תוכניות ומענים בתחום הכוון תעסוקתי לצעירים – שלב א'

 

משבר הקורונה שהינו משבר רב מימדי ומתמשך, משפיע על אוכלוסיית הצעירים באופן רחב, ועל עולם התעסוקה של צעירים בפרט.

מחקרים שנערכו בתקופה האחרונה, ותחזיות מהארץ ומהעולם, מצביעים על פגיעה משמעותית ביכולתם של צעירים להשתלב בעולם העבודה, על אחוזי אבטלה גבוהים, ועל צורך בהתאמות ובשינויים מבניים של עולם התעסוקה, לרבות פעולה מערכתית נרחבת.

אחת מהדרכים בהן יכולים ארגוני צעירים וגופים העוסקים בתעסוקה לתרום להתמודדות עם אתגר התעסוקה, היא ביצירת מענים איכותיים של הכוון תעסוקתי עבור צעירים.

הכוון תעסוקתי איכותי עתיד לסייע לצעירים לקצר את משך "תקופת ההתלבטות" שלה חשיבות וערך מחד, ומאידך מחירים כבדים כאשר היא מתארכת מעבר לזמן הנדרש. כמו כן, ביכולתו של הכוון תעסוקתי לאפשר לצעירים לקבל החלטה מיטבית, בנסיבות של שוק עבודה מאתגר. הכרעות איכותיות של צעירים בנוגע למסלול ההשכלה, ההכשרה והתעסוקה שלהם עשויות להקל על התמקמותם בעולם העבודה, ולסייע בידם לצלוח את המשבר ולמזער את נזקיו.

הכוון קריירה איכותי ומותאם לשלב בו נמצא הצעיר, יכול לסייע לצעירים רבים לכוון את מסלול הקריירה שלהם כך שיוכלו למצות את כישוריהם, לרכוש הכשרה והשכלה מותאמות, ולהשתלב במקום עבודה בו פוטנציאל ההשתכרות והמיצוי העצמי גבוהים.

מסלולי הקול הקורא

לאור זאת החליטה קרן גנדיר למקד השנה את הקול הקורא בנושא הכוון תעסוקתי  לצעירים. הקרן מזמינה ארגונים וגופים מומחים הפועלים בתחום הצעירים (גילאי 18-30), להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות ומענים שיסייעו לצעירים להיכנס לעולם העבודה ולהתמקם בו, באחד משני מסלולים. לכל מסלול טופס הגשה נפרד, כל ארגון יכול להגיש בקשה אחת בלבד. לא ניתן להגיש בקשות בשני המסלולים במקביל.

פירוט הקול הקורא
 

מסלול א' : תוכניות בוגרים, המיועדות לצעירים, בארגוני בוגרים אשר נתמכים כיום על ידי הקרן או נתמכו על ידה בשלוש השנים האחרונות - אשר לא עסקו עד כה בתחום ההכוון התעסוקתי ואשר מעוניינות לפתח מענה פרטני, קבוצתי או מקוון לבוגרים בתחום זה, או שעסקו בתחום התעסוקתי וכעת מעוניינות לפתח רכיבים ומענים חדשים בתחום זה.

טופס הגשה למסלול א'

מסלול ב': ארגונים / גופים מומחים המעוניינים לפתח מודלים חדשניים ופורצי דרך בתחום ההכוון התעסוקתי לצעירים (גילאי 18-30) – אשר יסייעו למספר משמעותי של צעירים בשלבי קבלת ההחלטה לגבי מסלול קריירה או ההתמקמות בעולם העבודה.

טופס הגשה למסלול ב'

דוגמאות למענים / תוכניות הרלוונטיים לתמיכה זו (בשני המסלולים):

א.    פלטפורמות לתהליך בירור עצמי לגבי מסלול קריירה

ב.     ייעוץ פרטני לצעירים לקראת לימודים / הכשרה

ג.      תוכניות המנגישות מידע מעשי על אפשרויות תעסוקה ועל דרכים לרכישת מיומנויות לעבודה בעולם החדש

ד.     מודל דיגיטלי להכוון, מבוסס בינה מלאכותית

ה.    תוכניות מנטורינג לתעסוקה

ו.      הכוון תעסוקה ממוקד למסיימי הכשרה / השכלה גבוהה

הנחיות כלליות

א.        השפעה – התמיכה תינתן לתוכניות הפועלות בפריסה ארצית, בעלות פוטנציאל אימפקט רחב הן בהיקף המשתתפים והן במידת ההשפעה על תחום הצעירים בישראל.

ב.        אוכלוסיית היעד – כאמור, התמיכה תינתן לתוכניות שאוכלוסיית היעד שלהן נמצאת בשלב הבגרות הצעירה. הכוונה היא לצעירים הנמצאים בצמתי קבלת החלטות חשובות לגבי מסלול הקריירה שלהם: לקראת קבלת החלטה על הכשרה או לימודים אקדמיים, לקראת סיום הכשרה או לימודים אקדמיים והשתלבות בעולם העבודה, לקראת הסבה מקצועית, משוחררי שירות לאומי / אזרחי / קהילתי / צבאי.

 • התמיכה אינה מיועדת לתוכניות שעיקר קהל היעד שלהן מורכב מסטודנטים ו/או צעירים לפני צבא ובמהלך הצבא.

ג.         תינתן עדיפות לתוכניות אשר:

 • הינן בעלות ייצוג רב תרבותי הולם
 • הנחות עבודתן מבוססות על מיפוי צרכים והבנת השטח
 • מודל פעולתן מבוסס על ניסיון וידע מקצועי ומוכח מחקרית
 • הינן בעלות מודל כלכלי ריאלי הן בחישוב עלות למשתתף והן במעורבות של שותפים מממנים נוספים

ד.        תמיכת הקרן לא תעלה על 50% מעלות התוכנית / המענה

 

תהליך הגשת הבקשה

 • את הבקשה כקובץ Word יש לשלוח לקרן גנדיר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המייל noa.h@gandyr.com
 • בעת הגשת הבקשה יש לציין במייל לאיזה מסלול מוגשת הבקשה (מסלול א' – ארגוני בוגרים או מסלול ב' – מודלים חדשניים). כל ארגון / גוף יכול להגיש בקשה אחת בלבד. לא ניתן להגיש בקשות בשני המסלולים במקביל.
 • את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה- 18.10.20 בשעה 10:00 בבוקר
 • אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה, במידה ולא קבלתם אישור כזה לאחר 72 שעות משליחת הבקשה, אנא פנו מידית למשרדי הקרן לבירור סטטוס הבקשה
 • הקרן תשלח תשובות לארגונים עד לתאריך ה- 1.12.20
 • ארגונים אשר יעברו לשלב ב' יתבקשו להגיש מסמך מפורט יותר שיועבר אליהם בהמשך.

הנחיות הקול הקורא

טופס הגשה מסלול א'

טופס הגשה מסלול ב'


**הקול הקורא הסתיים**  קול קורא להגשת בקשות למלגת לימודי תעודה בהדרכה וייעוץ קריירה
בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל–אביב לאנשי צוות בארגונים שותפים לקרן גנדיר

גם השנה, כחלק מפעילות קרן גנדיר לקידום ההתמקצעות של תחום ייעוץ הקריירה לצעירים, החליטה הנהלת הקרן לאשר מענק מיוחד לטובת מלגות לימודי תעודה בהדרכה ובייעוץ קריירה לצעירים, בניהולה האקדמי של פרופ' רחל גלי צינמון, העומדת בראש המעבדה למחקר וליעוץ בהתפתחות קריירה, בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. בשנת תשפ"א התכנית מתוכננת להתחיל בחודש נובמבר 2018. התכנית מתקיימת אחת לשבוע בימי חמישי, בין השעות 9:00 – 14:15 במשך 20 מפגשים.

 למי מיועדות המלגות? (תנאי הסף)

 המלגות מיועדות לעומדים במכלול הדרישות המפורטות מטה:

א.       בעלי תואר שני (תישקל  קבלתם של מועמדים בעלי תואר ראשון וניסיון בעבודה עם מבוגרים צעירים).

ב.       עובדים בפועל עם צעירים בתחום ייעוץ הקריירה.

ג.        בעלי ותק של לפחות שנתיים, ומחויבות לשנת עבודה נוספת, לפחות, בארגון.

ד.       מועמדים שההכשרה נחוצה להם בתפקידם לפי חוות הדעת של מנהל הארגון.

ה.      מחויבים לעמוד בכל הדרישות המפורטות בתכנית ועברו בהצלחה את ראיון הקבלה לתכנית.

עדיפות תינתן למועמדים הבאים:

א.       עובדים בארגונים חברתיים העובדים עם צעירים.

ב.       עובדי ממשלה ורשויות מקומיות העובדים עם צעירים.

ג.        בעלי תפקידים במשרה מלאה (או לבעלי אחוז המשרה הגבוה יותר מבין המבקשים).

ד.       ממלאים תפקידים בעלי השפעה רחבה על צעירים או על אנשי מקצוע בתחום.

קרן גנדיר שואפת לתמהיל מגוון מבחינת גודל הארגון ממנו מגיע העובד, תחום העיסוק ופריסה ארצית של אנשי המקצוע שייהנו מפירות ההכשרה, ועל כן תמהיל מקבלי המלגות יושפע אף הוא משיקולים אלה.

גובה המלגה

גובה שכר הלימוד לארגונים שותפים לקרן גנדיר הוא 6,500 ש"ח (ניתנה הנחה על העלות המלאה של התכנית שהיא 7,000 ש"ח). גובה המלגה יהיה עד 4,500 ש"ח מתוך שכר הלימוד. גובה המלגה ייקבע בהתאם למידת החשיבות שמייחס הארגון להכשרת איש/אשת הצוות מגיש/ת הבקשה בתחום זה ולשיקול הקרן.

לתשומת לבך, מספר המלגות מוגבל.

הארגון אליו משתייך העובד יהיה מחויב לממן 500 ש"ח נוספים מתוך שכר הלימוד, מעבר למלגה שתינתן ע"י גנדיר, ויתרת שכר הלימוד תשולם ע"י המשתתף/ת.

 הגשת בקשה למלגה לקרן גנדיר והשלמת הרישום והגשת המועמדות באוניברסיטת תל-אביב, יבוצעו עד לתאריך 17 לאוגוסט 2020 באופן הבא:

הגשת בקשה למלגה:

1. הגשת בקשה למלגה ע"ג הטופס המצורף לקול קורא זה

לבקשת המלגה מהקרן יש לשלוח:

 1. טופס מלא של בקשת מלגה – נספח 1
 2. טופס מלא של אישור מנכ"ל הארגון – נספח 2

את הבקשה המלאה (2 הנספחים) יש לשלוח לנועה בדוא"ל noa.h@Gandyr.com

לטופס הבקשה

במידה שלא התקבלה הודעה על קבלת המסמכים תוך 5 ימים או לבירורים נוספים, אנא צרו עמנו קשר בכתובת הדוא"ל noa.h@Gandyr.com  

2. במקביל לשליחת המסמכים לקרן, יש להירשם ולהגיש מועמדות, כמפורט באתר אוניברסיטת תל-אביב, בקישור הבא:

https://education.tau.ac.il/morim/career

לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם ורדה טפליצקי, הרכזת המנהלית של התכנית בדוא"ל  vardat@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6406692/8466